• Konkursy i zawody

   •  

    KALENDARZ IMPREZ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA W ŻUKOWIE

    NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     

    LP.

    RODZAJ

    TERMIN REALIZACJI

    ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ

    UDZIAŁ

    1.

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

    2 IX

    (poniedziałek)

    8.30-kl.”0”

    9.00 – kl.I-III

    11.00 – kl. IV-VI

     

    Dyrekcja

    J.Belgrau

    SU – H.Gruba

    Wszystkie oddziały

    ,,0” - VI

    2.

    Miesiąc Ochrony Przyrody:

    - zbiórka makulatury

    28 IX

    (sobota)

    S.Miłejko

    S.Szymański

    D.Miotk

    SU

    ,,0” – VI

    3.

    Dzień Językowy

    27 IX

    A.Bobrowska, E.Kuklińska

    n-le j.angielskiego

    I-VI

    4.

    Ślubowanie klas I

    10.X

    B.Bundt, M.Górska

    wychowawcy klas I

    SU – H.Gruba

    I - III

    5.

    Dzień Policjanta

    Spotkanie z policjantem

    kl.,,0”

    X (filia)

    D.Pranczk

    ,,0”

    6.

    Dzień Papieski

    Dzień Edukacji Narodowej

    14 X

    (poniedziałek)

    K.Grajkowska

    E.Dering

    J.Belgrau

    SU – H. Gruba

    ,,0” - VI

    7.

    Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych

    X

    I.Sreberska

     

    I-VI

    8.

    Dzień Życzliwości

    XI

    H.Gruba ,

     M.Górska

    I-VI

    9.

    Narodowe Święto Niepodległości

     8 XI

    (piątek)

    K.Grześkowiak

    n-le klas III

    J.Belgrau

    kl.III-VI

    10.

    Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

    XI

    K.Karcz

     

    11.

    Andrzejki

    28 XI

    ZHP- J.Lewandowska, SU

    Świetlica

    Wychowawcy klas

    ,,0” - VI

    12.

    Góra grosza

    – akcja charytatywna

    XI/XII

    SU – H.Gruba

    ,,0” - VI

    13.

    Grudniowe spotkania

    XII

    I.Sreberska

    I-VI

    14.

    Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych

    6 XII

    SU – H.Gruba

    A.Bobrowska

    ,,0” - VI

    15.

    Świąteczne przedstawienia teatralne „Jasełka”

    XII

    D.Makrocka-Ropel

    S.Miłejko

     

    16.

    Apel wigilijny

    ,,Jasełka”

    ,,Gwiżdże”

    20 XII

    (piątek)

    I.Laskowski

    H.Gruba

    D.Makrocka-Ropel

    J.Belgrau

    ,,0” - VI

    17.

    Orszak Trzech Króli

    I

    M.Kurkowska

    K.Grajkowska

    H.Kukielska

    SU – H.Gruba

     

    18.

    Bal karnawałowy

     

    SU – H.Gruba

    Wychowawcy ,,0” - VI

    ,,0”

    I-III

    IV-VI

    19.

    Tydzień Bezpiecznego Internetu

    3-7 II

    S.Szymański

    R.Stubińska-Nalewajek

    VI H

    IV C

    20.

    Światowy Dzień Chorego

    II

    S.Miłejko

    ,,0”

    21.

    II Szkolny Tydzień z Matematyką „Główkolamacze Matematyczni”

    9-12 III

    n-le matematyki

    IV-VI

    22.

    Święto Szkoły

    kl.I-III

    kl.IV-VI

    16 III

    (poniedziałek)

    A.Mialik

    J.Belgrau

    W.Wydrowska

    wychowawcy klas II

    ,,0”-III

    IV-VI

    23.

    Dzień św. Patryka

    18 III

    (środa)

    A.Bobrowska

    I.Sreberska

    H.Gruba

    I-VI

    24.

    Dni Europejskie

    III

    A.Komarnicka

    A.Labuda

    E.Kuklińska

    A.Bobrowska

    I-VI

    25.

    Dzień Wiosny

    21 III

    SU – H.Gruba

    Wychowawcy klas

    ,,0” - VI

    26.

    Dzień Muffina

    30 III

    (poniedziałek)

    H.Gruba

    SU

    ,,0” - VI

    27.

    Rekolekcje

    Okres Wielkiego Postu

    katecheci

    ,,0”-VI

    28.

    Dzień Kaszubski-Legendy Żukowskie

    III/IV

    H.Gruba

    G.Glienke

    ,,0”-VI

    29.

    Wyjście do domu PS

    „NESTOR”

    III/IV

    S.Miłejko

    D.Makrocka-Ropel

    0-VI

    30.

    Zbiórka darów dla schroniska ,,Promyk” w Gdańsku

    IV

    A.Marchewicz

    M.Zander

     

    31.

    Zbiórka dla hospicjum

    w Gdyni

    IV

    M.Zander

    A.Marchewicz

    ,,0”-VI

    32.

    Dzień Ziemi

    16 IV

    (wtorek)

    J.Lewandowska

    A.Rosener

    M.Gliszczyńska

     

    S.Miłejko

    D.Makrocka-Ropel

    I-VI

     

     

     

    ,,0”

    33.

    Zbiórka makulatury

    IV

    (sobota)

    D.Pranczk

    S.Szymański

    D.Miotk

    SU – H.Gruba

    ,,0” – VI,

    Chętni uczniowie, rodzice

    i mieszkańcy Żukowa

    34.

    Rocznica Konstytucji

    3 Maja

    29 IV

    (piątek)

    M.Czonstke

    R.Wicki

     

    III-VI

    35.

    Przegląd Małych Form Scenicznych

    IV

    D.Pranczk

    I.Laskowski

    n-le kl.,,0”

    „0”

    36.

    Święto Książki

     

    IV/V

    K.Karcz

     

    I-VI

    37.

    Wielka Zbiórka Książek

    Dla Fundacji Zaczytani

    IV/V

    A.Marchewicz

    ,,0” - VI

     

    38.

    Baśniowe spotkania

    w bibliotece

    V/VI

    K.Karcz

    n-le kl.,,0”

     

    39.

    Dzień Strażaka

    V

    D.Makrocka-Ropel

    ,,0”

    40.

    Światowy Dzień Pielęgniarki

    V

    D.Pranczk

    ,,0”

    41.

    Karta Rowerowa

    V

    n-le techniki

    J.Lewandowska

    V

    42.

    Dzień Dziecka

    31 V

    (piątek)

    Dyrekcja

    Zespół przedmiotowy n-li wf-u

     

    Turniej Piłkarski

    klasy ,,A”

    ,,0”

    I-III

    IV-VI

     

     

    II-III

    43.

    Kolorowy dzień

    VI

    H.Gruba

    IV-VI

    44.

    Europejski Dzień Pustej Klasy

    19VI

    Wychowawcy klas

    0-VI

    45.

    Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

    26 VI

    (piątek)

    D.Goszka – Stoltmann

    B.Klein

    n-el muzyki

     

    I-VI

    46.

    Dyskoteki

    Wg harmonogramu

    SU – H. Gruba

    Wychowawcy kl. IV-VI, katecheci, świetlica, pedagog, psycholog

    IV-VI

    47.

    Warsztaty

    Cały rok szkolny

    K.Grabowska-Sulka

    G.Kapica

    A.Dymek

    ,,0” - VI

    48.

    Nauka pierwszej pomocy (WOŚP)

    Cały rok szkolny

    S. Miłejko

    I – III i chętne klasy