•  

    Rekrutacja 2020 


     


     

    Dokumenty do pobrania

    Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły

    wniosek.doc

         Zarządzenie Nr 29/2019 
    Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym orazpostępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

     

    Zarzadzenie_Nr_29.pdf

         Zarządzenie Nr 30/2019
    Burmistrza Gminy Żukowo  z dnia 4 lutego 2019 rokuw sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

     

    Zarzadzenie_Nr_30.pdf