•  

    Rekrutacja 2021


     

    Dokumenty do pobrania

    Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły

    Wniosek

     

    Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18 stycznia 2021 roku  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

     

    Zarządzenie