•  

    Rekrutacja 2021

     

          

    REKRUTACJA DO KLAS 0 i I

       Dlaczego właśnie my?

    - ponieważ, jesteśmy szkołą z tradycjami,

    - tworzymy przyjazne relacje między uczniami,

    - dbamy o przyjazną atmosferę pracy w szkole,

    - uczymy jak się uczyć,

    - każdy uczeń jest dla nas ważny,

    - zaangażowani w pracę nauczyciele,

    - odnajdujemy mocne i słabe strony ucznia dopingując go do osiągania zamierzonych celów,

    - programowanie i robotyka od najmłodszych klas,

    NIE ZWLEKAJ WYBIERZ WŁAŚNIE NAS!!!

     Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje kompetencje realizując nie tylko treści wynikające z podstawy programowej, ale uzupełniają swoją wiedzę i poszerzają możliwości  uczestnicząc w ciekawych programach i warsztatach edukacyjnych, między innymi:

       Ogólnopolskim Programie edukacyjnym "Uczymy Dzieci Programować", Europejskim Tygodniu Kodowania i Robotyki, programie europejskim Erasmus +, Międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Czytamy z klasą", Ogólnopolskim Wielkim Maratonie Czytelniczym, Ogólnopolskiej Kampanii Rowerowy Maj, Wymianie pocztówkowej "Wielka mapa Polski". 

       Jesteśmy w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz w Programie eTwinning. Udział w europejskich programach daje nauczycielom i uczniom szansę na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji oraz współpracy z innymi szkołami w całej Europie. 

       Nasi uczniowie na zajęciach rozwijają swoje pasje  podczas warsztatów artystycznych, przyrodniczych, kulinarnych i  sportowych. Od najmłodszych lat uczą się języka kaszubskiego oraz haftu. Ciekawie i twórczo spędzają czas w bibliotece szkolnej oraz w świetlicy biorąc udział w licznych konkursach i wydarzeniach tematycznych. 

     

    Wniosek o przyjęcie do klasy 0 lub 1 w roku szkolnym 2021-2022

     

    Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18 stycznia 2021 roku  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

    OTWÓRZ

     


    Dokumenty do pobrania

    Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły

    Wniosek

     

    Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18 stycznia 2021 roku  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

     

    Zarządzenie