•  

    REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU

    „Poznaję baśnie i legendy pomorskie”

     

    Regulamin   konkursu  >>>  Legendy_wojewodzki

    Formularz  zgłoszeniowy  >>>  Karta_zgloszenia

     

          

     

    • Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

    •  

     Zakres materiału do cyklicznego konkurs wiedzy

     dla uczniów  o Patronie Szkoły

      

     Zakres wiedzy ► konkurs_wiedzy_1.pdf

     Materiały ► konkurs_wiedzy_2.pdf