• Ogłoszenie wyników I Powiatowego Konkursu Plastycznego
     „Bezpieczna droga 2019/2020”

     

           I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego” dla klas „0” – III zorganizowany przez  Szkołę Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie został rozstrzygnięty. Organizatorki Marzena Górska, Wioletta Wydrowska, Helena Kukielska i Dominka Pranczk zgodnie z terminem zakończyły przyjmowanie prac.

            W dniu 22 X 2019 r. do obrad przystąpiło jury w składzie Dorota Goszka – Stoltmann, Dominika Pranczk, Agnieszka Rzepka, Małgorzata Doba, Sebastian Formela oraz Marzena Górska. Komisja oceniła prace i dokonała wyboru biorąc pod uwagę:

    - estetykę prac plastycznych

    - oryginalność, pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu

    - wartość merytoryczną pracy

    - samodzielność wykonania pracy

    - stopień opanowania technik plastycznych

    Wybór był niezmiernie trudny. Udało się jednak wyłonić laureatów.

          Podsumowując, na tegoroczny konkurs wpłynęły 162 prace z 23 szkół powiatu kartuskiego. W przygotowanie dzieci zaangażowało się ponad 60 nauczycielek. Niestety 7 prac dotarło po terminie. Prosimy o dokładne czytanie regulaminu, opisywanie prac dzieci zgodnie z instrukcją oraz terminowe dostarczanie prac.

    Wyniki  konkursu:   Bezpieczna_droga_2019 - wyniki.pdf

    Tegoroczny konkurs odbył się dzięki zaangażowaniu organizatorów i wsparciu sponsorów. Wspólne działania umożliwiły nagrodzenie bardzo wielu uczniów.

    Oto nasi Darczyńcy:

    Grupa ENERGA z Gdańska

    Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy z Pępowa

    Firma Z.U.H. Elektromajster z Żukowa

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie

    Referat Promocji i Komunikacji Społecznej w Żukowie

    oraz anonimowi „Przyjaciele Szkoły”

     

            Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w asyście zaproszonych sponsorów, władz miasta, policji, laureatów oraz uczniów klas I – III SP nr 1 w Żukowie, w dniu  6 listopada 2019 r. w żukowskiej „Jedynce” przy  ul. Gdyńska 7 o godz. 9.45.

    Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami po osobisty odbiór nagród.

          Będzie nam miło Państwa gościć. Prosimy o potwierdzenie chęci przybycia na uroczystość do 30 października - tel. 58 6818762 lub 503751197.

    Wszystkim uczestnikom dziękujemy. 
    Zapraszamy za rok na kolejną edycję naszego konkursu.

     

    Z poważaniem  Organizatorki

     


    WIELKI MARATON CZYTELNICZY

    XI  edycja międzynarodowego konkursu czytelniczego

    dla kl. IV - VI  pod hasłem ,,Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”

     

    Jeśli jesteś miłośnikiem książek i uczniem klasy IV, V lub VI, czytaj dalej:

    1. Na początku każdego miesiąca (od września do marca) dowiadujesz się, jaką książkę spoza listy lektur obowiązkowych należy przeczytać.

    2. W terminie wskazanym przez organizatora piszesz test konkursowy składający się z 20 zadań różnego typu sprawdzających znajomość i zrozumienie lektury.

    3. Za test możesz uzyskać maksymalnie 21 pkt.  

    Suma punktów do uzyskania w Maratonie – 147.

    4. Czekasz cierpliwie na wyniki, które zostaną ogłoszone na przełomie maja

    i czerwca 2020 r.

    5. W każdej chwili możesz przystąpić do maratonu lub zrezygnować z udziału

    w konkursie.

     

    Załączniki:

    Informacje     --  maraton_2019.pdf

    Spis książek  --  maraton_spis_2019.pdf

    Regulamin     -- maraton_reg_2019.pdf

     

     

     

    • Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

    •  

     Zakres materiału do cyklicznego konkurs wiedzy

     dla uczniów  o Patronie Szkoły

      

     Zakres wiedzy ► konkurs_wiedzy_1.pdf

     Materiały ► konkurs_wiedzy_2.pdf