• W ramach tegorocznej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentację multimedialną o Leonie Zadurskim. Ponadto w Szkolnej Izbie Pamięci przygotowali gazetkę ścienną zawierającą zdjęcia, dokumenty i pamiątki po nim.
   • W dniu 23 października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie odbyło się UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH I PASOWANIE NA UCZNIÓW. W tym roku ślubowanie składały trzy klasy.
   • W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom nasza szkoła przyłączyła się do udziału I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.
   • W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy 1C wzięli udział w wyzwaniu CodeWeek - Cała Polska Programuje 2020. Zgłosiliśmy się do 10 wyzwań i codziennie wykonywaliśmy jedno zadanie. Zadania obejmowały elementy programowania, korzystaliśmy z maty, ozobotów, puzzli AR - ukazujących nam rozszerzoną rzeczywistość, ale też ze zwykłych karteczek z obrazkami. Te drobne zadania były oczywiście dopasowane do tematów lekcji i dawały nam dużo radości.
   • 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków, ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. Najważniejszym jego przesłaniem jest prawo każdego, niezależnie od wieku, do rozwijania umiejętności językowych i korzystania z możliwości, jakie ta nauka stwarza.
   • 29.02.2020r. odbył się IX Powiatowy Konkurs "Historia Żukowa” im. Antoniego Grzędzickiego, w którym wzięło udział 48 uczniów. Konkurs składał się z dwóch etapów: z części plastycznej oraz wiedzy o mieście. Na uczestników czekało ponad 80 pytań. Najlepszych obdarowano nagrodami, a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i drobne upominki.
   • W ramach projektu ERASMUS PLUS KA 229 grupa nauczycieli z naszej szkoły wzięła aktywny udział w wyjeździe szkoleniowym do Messyny na Sycylię.
  •  

   Godziny pracy biblioteki 
   podczas zdalnego nauczania 
   w dniach 06.11.2020 - 29.11.2020

    

   1. Budynek główny - przy ul. Gdyńskiej 7
       wtorek 9.00 - 10.00
       czwartek 12.00 - 13.00


   2. Filia - przy ul. Gdańskiej 66
       poniedziałek 13.00 - 14.00
       wtorek 9.30 - 10.30

    


    

   Szanowni Rodzice!

      Z dniem 09.11.2020 wszystkie klasy oprócz kl. 0 przechodzą na zdalne nauczanie. Nadal wszystkich uczniów będzie obowiązywał stały plan z Librusa. Lekcje wg zaleceń MEN mogą trwać około 30 minut, natomiast pozostały czas może być przeznaczony na konsultacje, sprawdzanie prac itp. Nauczyciele czas zajęć będą realizować zgodnie z obowiązującym planem, ale również dostosowując zajęcia do możliwości i posiadanych umiejętności grupy (dotyczy to głównie klas I –III)

      Zajęcia rewalidacyjne będą realizowane w szkole, jednak rodzic musi wypełnić stosowne oświadczenie (będzie dzisiaj na stronie szkoły) tak jak to było w zeszłym roku szkolnym.

     Zerówka działa normalnie i świetlica dla dzieci z zerówki również. Istnieje możliwość zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych) dla dzieci z innych klas, ale tylko dla uczniów których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (zainteresowani rodzice będą musieli wypełnić dodatkowy dokument w którym będą oświadczali o zatrudnieniu w służbach medycznych lub mundurowych). Chciałbym zaznaczyć, że będą to tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nie edukacyjne.

      Świetlica szkolna dla powyżej wymienionych uczniów będzie tylko funkcjonowała w filii przy ul. Gdańskiej 66 od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach pracy czyli od 7.00 do 16.30.

      Biblioteka będzie funkcjonowała zdalnie. W przypadku chęci wypożyczeń jakichkolwiek pozycji książkowych proszę o kontakt z biblioteką w zamieszczonym w późniejszym terminie harmonogramie o którym powiadomię Państwa w niedługim czasie

      Wszelkie ewentualne zmiany w funkcjonowaniu szkoły będę starał przekazywać się Państwu na bieżąco.

   Z wyrazami szacunku - P. Czachorowski

    

   1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres spzukowo@gmail.com , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 58 6818762.
     
   2. Organy kolegialne szkoły  (rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski)  mogą podejmować działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
     
   3. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail, strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego LIBRUS lub telefonicznie pod numerem 58 6818762
     
   4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  telefonicznie pod numerem 58 6818762

    

    

   Zarządzenie nr 15 

       Zarzadzenie_2020_11_05  

    

   Zgłoszenie udziału w zajęciach ze względu
   na
   miejsce pracy

    

   Zgloszenie_Zal_1.docx

    

   Zgłoszenie udzialu w zajęciach

    

   Zgloszenie_Zal_2.docx

    

    


    

   Komunikat !!!!!

   W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, z powodu narastającej liczby zachorowań na COVID - 19, w rodzinach uczniów i pracowników szkoły oraz ogólnie w najbliższym otoczeniu placówki - od 21 października do 6 listopada 2020 roku nauczyciele prowadzić będą z uczniami klas IV, V, VI zajęcia za pomocą  nauczania zdalnego.

   Lekcje online będą realizowane za pomocą Ms Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

   Klasy O, I, II, III będą miały zajęcia wg planów lekcji w swoich salach w budynkach szkolnych.

   Lekcja zgodnie z nowymi wytycznymi rządu trwać będą do 30 min. Pozostałe 15 minut nauczyciel może przeznaczyć na indywidualne konsultacje z uczniem.

   Nadzór epidemiologiczny obejmuje również Państwa i musicie w związku z tym  kontrolować temperaturę ciała i swoje samopoczucie, a o wszelkich niepokojących objawach chorobowych proszę informować lekarza i dyrekcję szkoły.

   - nie jesteście Państwo objęci kwarantanną (oprócz tych osób u których potwierdzonoby zarażenie wirusem), ale  musicie Państwo unikać skupisk ludzkich i przede wszystkim stosować się do zasad sanitarnych obowiązujących w czerwonej strefie.

   O wszelkich kolejnych decyzjach, będziecie Państwo informowani na bieżąco.

   Z wyrazami szacunku:

   Przemysław Czachorowski

   Komunikat Burmistrza Gminy Żukowo  >>>  OTWÓRZ

    


        

                

   Kliknij, aby powiększyć.

    

   GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

   - na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa w miejscach wspólnych poza salami lekcyjnymi

   - przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni

   - uczeń przynosi wychowawcy klasy podpisane przez rodzica oświadczenie dotyczące zasad zachowania i realizacji zajęć w szkole w dobie COVID-19. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie szkoły.

   Oświadczenie - COVID

        

   UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

   W tym roku szkolnym mamy ubezpieczenie podstawowe InterRisk
   Polisa EDU-N004931  ze składką roczną w wysokości 41 zł.

   Karta produktu OTWÓRZ
   Klauzula informacyjna OTWÓRZ
   Ogólne warunki ubezpieczenia OTWÓRZ
   Postanowienia dodatkowe OTWÓRZ
   Wybrany wariant ubezpieczenia OTWÓRZ

    

   Formularz zgłoszenia szkody/internetowe zgłoszenie szkody na stronie:

   https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

        

   UWAGA!  KLASY „0"

        Informacja dotycząca wyboru podręczników dla oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021  na początku  września  /oprócz religii/.

    

   Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2020/2021   >>>  OTWÓRZ

   Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej   >>>  OTWÓRZ

   ​Wyprawka dziecka korzystającego ze świetlicy szkolnej   >>>  OTWÓRZ

   Wyprawka dziecka do klasy 0   >>>  OTWÓRZ

   Wyprawka dziecka do klasy 1   >>>  OTWÓRZ    

   Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów

   Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża

   w Żukowie

        Od 25.05.2020 w Szkole Podstawowej Nr 1 będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, możliwość uczestniczenia w  zajęciach rewalidacyjnych, oraz od 01.06.2020 udział w konsultacjach wszystkich uczniów.

       Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą w świetlicy szkolnej w godz. 07.00 – 17.00 przy ul. Gdańskiej 66 oraz ul. Gdyńskiej 7. Możliwość uczestniczenia w powyższych zajęciach możliwa po spełnieniu warunków uwzględnionych w Zarządzeniu nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie z dnia 18.05.2020, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie 

   https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

   oraz danymi zawartymi w deklaracji uczestnictwa w zajęciach.

       Decyzję o posłaniu dziecka do szkoły podejmują rodzice lub ich prawni opiekunowie. Korzystając z w/w zajęć w okresie epidemii proszę uwzględnić fakt, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa postępowania, oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronowirusem COVID – 19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby w tym członków najbliższej rodziny.

   Z wyrazami szacunku

   Przemysław Czachorowski

    

   Zarządzenie nr 5 

   OTWÓRZ

    

   Deklaracja dotycząca uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych i konsultacjach w klasach  0 - III 

    

   OTWÓRZ

   Deklaracja dotycząca uczestnictwa w zajęciach/ konsultacjach w klasach  IV - VI 

    

   OTWÓRZ
   Wytyczne GIS, MZ i MEN

    


    

  • AKTUALNOŚCI

     • Święto Niepodległości w grupie 0 „C” Delfiny

      Grupa 0 „C” Delfiny z entuzjazmem przygotowywała się do Święta Niepodległości.

      Poznawała legendy o Warszawie i dawnych stolicach Polski. Uczyła się co to godło, flaga i hymn państwowy. Przedszkolaki postanowiły, że nauczą się Mazurka Dąbrowskiego. Przez kilka dni trwały próby, a w przeddzień Święta Niepodległości o godzinie 11.11, tak jak dzieci z wielu polskich przedszkoli i szkół, cała grupa przystrojona we własnoręcznie wykonane biało - czerwone kotyliony z całego serca śpiewała „Jeszcze Polska nie zginęła…..”

    • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
     • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

      5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji w grupach 0 oraz w klasach pierwszych odbyły się specjalne zajęcia poświęcone bajkom i ich bohaterom. Szkolne sale zapełniły się księżniczkami, wróżkami, piratami, smokami i wieloma innymi postaciami z bajek, gdyż nasi najmłodsi uczniowie na ten dzień przebrali się za swoich ulubionych bohaterów. W takiej atmosferze dzieci chętnie odgadywały przygotowane dla nich bajkowe zagadki literackie i zadania matematyczne.

     • Narodowe Święto Niepodległości

      11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 roku Polska, po 123 latach, odzyskała niepodległość.

      W związku z obecną sytuacją proponujemy obejrzenie krótkiego programu artystycznego w formie zdalnej. Zaangażowali się w niego następujący uczniowie : Martyna Fogler (6d), Zuzanna Hinca (6d), Witold Celiński - Jakubowicz (6c), Weronika Kwolek (6b), Weronika Rybant (6b) i Rozalia Łapa (6c).

    • „Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego” - Żukowo 2020
     • „Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego” - Żukowo 2020

      Wyniki II Powiatowego Konkursu Plastycznego dla klas „0” – III

      Dzieci już od najmłodszych lat wiedzą jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze. Uczą się tego w domu oraz w szkole. W tym roku mali artyści z 14 szkół powiatu kartuskiego postanowili pokazać wszystkim, że ten temat jest im znany i bardzo bliski. Świetnie przygotowali się do zobrazowania tego ważnego zagadnienia i wykonali fantastyczne prace plastyczne. Następnie ich dzieła dotarły do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie na coroczny konkurs plastyczny „Bezpieczna droga”, gdzie zostały poddane ocenie organizatorów. Komisja wybrała najciekawsze obrazy. W jej skład weszli Przemysław Czachorowski – dyrektor szkoły, Marzena Górska, Wioletta Wydrowska oraz Grażyna Boniec – nauczycielki klas młodszych z żukowskiej „Jedynki”.

  • Biuletyn informacji publicznej
  •  

   Nasza strona na Facebook:

    

   Projekty, w których bierzemy udział:

    

    

    

    

    

    

    

  • Godziny dzwonków

   Czwartek 26.11.2020
  • Nasze media społecznościowe

  • Galeria zdjęć

    brak danych