• Uczniowie naszej szkoły wiedzą już, że nowoczesne technologie często wykorzystywane są przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych. Tak też się dzieje w czasie nauczania zdalnego. W tym trudnym dla wszystkich okresie stały się one elementem, który zarówno uatrakcyjniał lekcje online, jak i wspomagał nauczycieli w sprawdzaniu wiedzy uczniów z poszczególnych tematów, czy partii materiału.
   • Tradycyjnie już od kilkunastu lat w naszej szkole corocznie 25 listopada świętujemyz najmłodszymi uczniami z grup 0 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
   • W ramach tegorocznej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentację multimedialną o Leonie Zadurskim. Ponadto w Szkolnej Izbie Pamięci przygotowali gazetkę ścienną zawierającą zdjęcia, dokumenty i pamiątki po nim.
   • W dniu 23 października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie odbyło się UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH I PASOWANIE NA UCZNIÓW. W tym roku ślubowanie składały trzy klasy.
   • W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom nasza szkoła przyłączyła się do udziału I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.
   • W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy 1C wzięli udział w wyzwaniu CodeWeek - Cała Polska Programuje 2020. Zgłosiliśmy się do 10 wyzwań i codziennie wykonywaliśmy jedno zadanie. Zadania obejmowały elementy programowania, korzystaliśmy z maty, ozobotów, puzzli AR - ukazujących nam rozszerzoną rzeczywistość, ale też ze zwykłych karteczek z obrazkami. Te drobne zadania były oczywiście dopasowane do tematów lekcji i dawały nam dużo radości.
   • 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków, ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. Najważniejszym jego przesłaniem jest prawo każdego, niezależnie od wieku, do rozwijania umiejętności językowych i korzystania z możliwości, jakie ta nauka stwarza.
  • Szanowni Rodzice!

      Z dniem 18.01.2021 klasy 0 - III wracają do nauczania stacjonarnego w szkole wg stale obowiązującego planu lekcji.

      Zajęcia rewalidacyjne będą realizowane w szkole, jednak rodzic musi wypełnić stosowne oświadczenie (będzie dzisiaj na stronie szkoły) tak jak to było w zeszłym roku szkolnym.

      Świetlica dla dzieci  z klas 0-III funkcjonuje normalnie wg zwykłych zasad. Istnieje możliwość zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych) dla dzieci z innych klas, ale tylko dla uczniów których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (zainteresowani rodzice będą musieli wypełnić dodatkowy dokument w którym będą oświadczali o zatrudnieniu w służbach medycznych lub mundurowych). Chciałbym zaznaczyć, że będą to tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nie edukacyjne.

      Godziny funkcjonowania biblioteki szkolnej zostaną Państwu podane po 18.01.2021 o których powiadomię Państwa niezwłocznie po ustaleniu godzin pracy.

   Wszelkie ewentualne zmiany w funkcjonowaniu szkoły będę starał przekazywać się Państwu na bieżąco.

   Z wyrazami szacunku - P. Czachorowski

    

   1.  Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres spzukowo@gmail.com , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 58 6818762.

   2.  Organy kolegialne szkoły  (rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski)  mogą podejmować działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

   3.  Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail, strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego LIBRUS lub telefonicznie pod numerem 58 6818762 

   4.  Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  telefonicznie pod numerem 58 6818762

    

    

   Zarządzenie nr 1  z dnia 14 stycznia 2021 r.

        Zarządzenie

    

   Zgłoszenie udziału dziecka z klas I - III  w zajęciach
   w okresie epidemii

    

   Zgłoszenie_01

    

   Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach
   w okresie epidemii

    

   Zgłoszenie_02
    

    

   Wytyczne MEiN, MZ i GIS
   dla klas I-III szkół podstawowych

    

   Wytyczne


          

                

   Kliknij, aby powiększyć.

    

   GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

   - na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa w miejscach wspólnych poza salami lekcyjnymi

   - przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni

   - uczeń przynosi wychowawcy klasy podpisane przez rodzica oświadczenie dotyczące zasad zachowania i realizacji zajęć w szkole w dobie COVID-19. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie szkoły.

   Oświadczenie - COVID

        
    

   UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

   W tym roku szkolnym mamy ubezpieczenie podstawowe InterRisk
   Polisa EDU-N004931  ze składką roczną w wysokości 41 zł.

   Karta produktu OTWÓRZ
   Klauzula informacyjna OTWÓRZ
   Ogólne warunki ubezpieczenia OTWÓRZ
   Postanowienia dodatkowe OTWÓRZ
   Wybrany wariant ubezpieczenia OTWÓRZ

    

   Formularz zgłoszenia szkody/internetowe zgłoszenie szkody na stronie:

   https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

        

   UWAGA!  KLASY „0"

        Informacja dotycząca wyboru podręczników dla oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021  na początku  września  /oprócz religii/.

    

   Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2020/2021   >>>  OTWÓRZ

   Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej   >>>  OTWÓRZ

   ​Wyprawka dziecka korzystającego ze świetlicy szkolnej   >>>  OTWÓRZ

   Wyprawka dziecka do klasy 0   >>>  OTWÓRZ

   Wyprawka dziecka do klasy 1   >>>  OTWÓRZ    

    

  • AKTUALNOŚCI

    • NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU ONLINE
     • NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU ONLINE

      Uczniowie naszej szkoły wiedzą już, że nowoczesne technologie często wykorzystywane są przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych. Tak też się dzieje w czasie nauczania zdalnego. W tym trudnym dla wszystkich okresie stały się one elementem, który zarówno uatrakcyjniał lekcje online, jak i wspomagał nauczycieli w sprawdzaniu wiedzy uczniów z poszczególnych tematów, czy partii materiału.

     • SZKOLENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW ERASMUS+

      Pomimo sytuacji, w jakiej jesteśmy do wiosny w naszej szkole otwarte są projekty Erasmus+. Koordynator - pani Anita Bobrowska, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem spotyka się online z przedstawicielami naszych partnerskich szkół.

      Na bieżąco przygotowujemy się do czekających nas zadań i realizujemy założenia projektowe. Po wiosennym etapie nauki online nauczyciele zaangażowani w projekty Erasmus+, zarówno Technoschool, jak i Robotyki, podjęli wiele szkoleń i kursów, dzięki którym poznali nowe narzędzia TIK. Braliśmy udział w licznych szkoleniach zewnętrznych, organizowanych na różnych platformach szkoleniowych, jak też uczyliśmy się od siebie nawzajem organizując szkolenia w grupie uczestników projektów na platformie Teams.

    • Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
     • Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

      Tradycyjnie już od kilkunastu lat w naszej szkole corocznie 25 listopada świętujemyz najmłodszymi uczniami z grup 0 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.

      W tym roku, z zachowaniem reżimu sanitarnego, oddziały przedszkolne grupa 0a, 0b i 0c wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez Katarzynę Karcz nauczyciela bibliotekarza. Dzieci poznały historię powstania pluszowego misia, obejrzały „Misiową Wystawę”, wykazały się też znajomością misiowych bohaterów książek i filmów oraz poznały ciekawostki z życia prawdziwych niedźwiedzi. Tegoroczną atrakcją okazała się możliwość sfotografowania się przez chętne dzieci w „Misiowej Fotobudce”.

  • Biuletyn informacji publicznej
  •  

   Nasza strona na Facebook:

    

   Projekty, w których bierzemy udział:

    

    

    

    

    

    

    

  • Godziny dzwonków

   Czwartek 21.01.2021
  • Nasze media społecznościowe

  • Galeria zdjęć

    brak danych