• 12 czerwca 2021 uczniowie klasy 3C Lichoń Mikołaj i Sakowicz Jan wraz z opiekunem Renatą Stubińską-Nalewajek wystartowali w IX Zawodach Komputerowych dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni i zajęli na nich II miejsce.
   • Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za aktywne włączenie się w zbiórkę darów dla hospicjum dziecięcego „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. Wspólnymi siłami zebraliśmy mnóstwo najpotrzebniejszych artykułów dla małych pacjentów placówki.
   • Bardzo dużym sukcesem zakończyły się turnieje Finałowe Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej chłopców rocznika 2008 i 2009 .Oba turnieje odbyły się w Lipuszu. W starszym roczniku chłopcy obronili Mistrzostwo Ligi wygrywając wszystkie mecze tym samym zdobyli złote medale.
   • W marcu w naszej szkole odbyła się zbiórka dla zwierząt ze schroniska "Promyk" w Gdańsku. Serdecznie dziękujemy za liczny udział pomimo pandemii oraz okazane serce ❤️ Szkoła otrzymała dyplom z podziękowaniem za przystąpienie do akcji.
   • Co roku, 16 marca, obchodzimy nasze szkolne święto. Ten rok miał być wyjątkowy. Z okazji 45. rocznicy nadania imienia i przekazania naszej szkole pierwszego sztandaru oraz 25. lecia pozyskania godła planowaliśmy uroczyste obchody. Niestety z przyczyn epidemiologicznych musieliśmy zmienić te plany.
   • W piątek 12 lutego 2021 r. w grupie 0 „C” – „Delfiny” świętowaliśmy Walentynki. Rozpoczęliśmy od przygotowania walentynkowych kartek z życzeniami dla każdego „delfinka” z naszej grupy. Gotowe kartki wrzuciliśmy do walentynkowej skrzynki pocztowej. Przesyłki doręczała walentynkowa listonoszka.
   • Uczniowie naszej szkoły wiedzą już, że nowoczesne technologie często wykorzystywane są przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych. Tak też się dzieje w czasie nauczania zdalnego. W tym trudnym dla wszystkich okresie stały się one elementem, który zarówno uatrakcyjniał lekcje online, jak i wspomagał nauczycieli w sprawdzaniu wiedzy uczniów z poszczególnych tematów, czy partii materiału.
   • Tradycyjnie już od kilkunastu lat w naszej szkole corocznie 25 listopada świętujemyz najmłodszymi uczniami z grup 0 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
   • W ramach tegorocznej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentację multimedialną o Leonie Zadurskim. Ponadto w Szkolnej Izbie Pamięci przygotowali gazetkę ścienną zawierającą zdjęcia, dokumenty i pamiątki po nim.
   • W dniu 23 października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie odbyło się UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH I PASOWANIE NA UCZNIÓW. W tym roku ślubowanie składały trzy klasy.
   • W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom nasza szkoła przyłączyła się do udziału I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.
   • W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy 1C wzięli udział w wyzwaniu CodeWeek - Cała Polska Programuje 2020. Zgłosiliśmy się do 10 wyzwań i codziennie wykonywaliśmy jedno zadanie. Zadania obejmowały elementy programowania, korzystaliśmy z maty, ozobotów, puzzli AR - ukazujących nam rozszerzoną rzeczywistość, ale też ze zwykłych karteczek z obrazkami. Te drobne zadania były oczywiście dopasowane do tematów lekcji i dawały nam dużo radości.
   • 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków, ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. Najważniejszym jego przesłaniem jest prawo każdego, niezależnie od wieku, do rozwijania umiejętności językowych i korzystania z możliwości, jakie ta nauka stwarza.
  •  

    

   WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY "1"

   na rok szkolny 2021/2022

          Wszystkie dzieci zgłoszone do KLASY "1" zostały przyjęte do szkoły.

   Jednocześnie informujemy, że do 01.06.2021 rodzice/prawni opiekunowie proszeni są

   o złożenie do sekretariatu szkoły oświadczeń woli przyjęcia do klasy pierwszej.

   OŚWIADCZENIE

    


    

   WYNIKI REKRUTACJI GRUP PRZEDSZKOLNYCH "0"

   na rok szkolny 2021/2022

          Wszystkie dzieci zgłoszone do grup "0", 5 i 6 latków zostały przyjęte do szkoły.

   Jednocześnie informujemy, że do 27.04.2021 rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o złożenie do sekretariatu szkoły oświadczeń woli przyjęcia do grup zerówek.

   OŚWIADCZENIE

    


    

    

         Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przypominamy, że podstawą w NSP jest samospis internetowy. Od maja do mieszkańców dzwonić będą rachmistrzowie. Ich tożsamość będzie można potwierdzić w Urzędzie Gminy w Żukowie. Drodzy mieszkańcy, bądźcie czujni na telefony od osób, które będą się podszywały pod rachmistrzów.

            Samospisu można dokonać wypełniając formularz tutaj: nsp2021.spis.gov.pl

   Na chwilę obecną dla obszaru Żukowo (gmina miejsko-wiejska) zakończono spis dla 1941 mieszkań z 15154, co stanowi 12,81 % (stan na dzień 27.04.2021r.)  Udział w spisie jest obowiązkowy.

    

    


    

    


    

   Zasady funkcjonowania zajęć edukacyjnych w szkole

   od 04,17,31 maja 2021

    

    

   Zarządzenie nr 12  z dnia 4 maja  2021 r.

     Zarządzenie

    

   Zgłoszenie udziału dziecka z klas I - III  
   w zajęciach w okresie epidemii

    

   Zgloszenie_01

    

   Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach
   w okresie epidemii

    

   Zgloszenie_02
    

    

   Wytyczne MEiN, MZ i GIS
   dla klas I-III szkół podstawowych

    

   Wytyczne


      

  • 16 marca - Święto Szkoły

   OTWÓRZ

    

    • REKRUTACJA DO KLAS 0 i I

        Dlaczego właśnie my?

     - ponieważ, jesteśmy szkołą z tradycjami,

     - tworzymy przyjazne relacje między uczniami,

     - dbamy o przyjazną atmosferę pracy w szkole,

     - uczymy jak się uczyć,

     - każdy uczeń jest dla nas ważny,

     - zaangażowani w pracę nauczyciele,

     - odnajdujemy mocne i słabe strony ucznia dopingując go do osiągania zamierzonych celów,

     - programowanie i robotyka od najmłodszych klas,

     NIE ZWLEKAJ WYBIERZ WŁAŚNIE NAS!!!

  •    Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje kompetencje realizując nie tylko treści wynikające z podstawy programowej, ale uzupełniają swoją wiedzę i poszerzają możliwości  uczestnicząc w ciekawych programach i warsztatach edukacyjnych, między innymi:

      Ogólnopolskim Programie edukacyjnym "Uczymy Dzieci Programować", Europejskim Tygodniu Kodowania i Robotyki, programie europejskim Erasmus +, Międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Czytamy z klasą", Ogólnopolskim Wielkim Maratonie Czytelniczym, Ogólnopolskiej Kampanii Rowerowy Maj, Wymianie pocztówkowej "Wielka mapa Polski". 

      Jesteśmy w Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz w Programie eTwinning. Udział w europejskich programach daje nauczycielom i uczniom szansę na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji oraz współpracy z innymi szkołami w całej Europie. 

      Nasi uczniowie na zajęciach rozwijają swoje pasje  podczas warsztatów artystycznych, przyrodniczych, kulinarnych i  sportowych. Od najmłodszych lat uczą się języka kaszubskiego oraz haftu. Ciekawie i twórczo spędzają czas w bibliotece szkolnej oraz w świetlicy biorąc udział w licznych konkursach i wydarzeniach tematycznych. 

   Wniosek o przyjęcie do klasy 0 lub 1 w roku szkolnym 2021-2022

    

   Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18 stycznia 2021 roku  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

   OTWÓRZ

    


    

   Drodzy Rodzice!

           Ze względu na przeciągające się prace przy ocieplaniu budynku nauczycielskiego (przyczyny niezależne od szkoły) oraz zachowanie bezpieczeństwa dzieciom i wszystkim wypożyczającym, możliwość korzystania z czytelni i biblioteki szkolnej przy ul. Gdyńskiej 7 zostaje wstrzymana do odwołania.

         Możliwość i sposób wypożyczania książek będzie uzgadniana z nauczycielami uczącymi w szkole oraz nauczycielami biblioteki. Informacje na bieżąco będą przekazywane uczniom przez nauczycieli polonistów i wychowawców.

    

   Z poważaniem

   Dyrektor Szkoły
   P. Czachorowski


    

   Szanowni Rodzice!

      Z dniem 18.01.2021 klasy 0 - III wracają do nauczania stacjonarnego w szkole wg stale obowiązującego planu lekcji.

      Zajęcia rewalidacyjne będą realizowane w szkole, jednak rodzic musi wypełnić stosowne oświadczenie (będzie dzisiaj na stronie szkoły) tak jak to było w zeszłym roku szkolnym.

      Świetlica dla dzieci  z klas 0-III funkcjonuje normalnie wg zwykłych zasad. Istnieje możliwość zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych) dla dzieci z innych klas, ale tylko dla uczniów których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (zainteresowani rodzice będą musieli wypełnić dodatkowy dokument w którym będą oświadczali o zatrudnieniu w służbach medycznych lub mundurowych). Chciałbym zaznaczyć, że będą to tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nie edukacyjne.

      Godziny funkcjonowania biblioteki szkolnej zostaną Państwu podane po 18.01.2021 o których powiadomię Państwa niezwłocznie po ustaleniu godzin pracy.

   Wszelkie ewentualne zmiany w funkcjonowaniu szkoły będę starał przekazywać się Państwu na bieżąco.

   Z wyrazami szacunku - P. Czachorowski

    

   1.  Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres spzukowo@gmail.com , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 58 6818762.

   2.  Organy kolegialne szkoły  (rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski)  mogą podejmować działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

   3.  Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail, strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego LIBRUS lub telefonicznie pod numerem 58 6818762 

   4.  Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  telefonicznie pod numerem 58 6818762

    

    

   Zarządzenie nr 1  z dnia 14 stycznia 2021 r.

        Zarządzenie

    

   Zgłoszenie udziału dziecka z klas I - III  w zajęciach
   w okresie epidemii

    

   Zgłoszenie_01

    

   Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach
   w okresie epidemii

    

   Zgłoszenie_02
    

    

   Wytyczne MEiN, MZ i GIS
   dla klas I-III szkół podstawowych

    

   Wytyczne


          

                

   Kliknij, aby powiększyć.

    

   GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

   - na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa w miejscach wspólnych poza salami lekcyjnymi

   - przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni

   - uczeń przynosi wychowawcy klasy podpisane przez rodzica oświadczenie dotyczące zasad zachowania i realizacji zajęć w szkole w dobie COVID-19. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie szkoły.

   Oświadczenie - COVID

        

    

    

   UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

   W tym roku szkolnym mamy ubezpieczenie podstawowe InterRisk
   Polisa EDU-N004931  ze składką roczną w wysokości 41 zł.

   Karta produktu OTWÓRZ
   Klauzula informacyjna OTWÓRZ
   Ogólne warunki ubezpieczenia OTWÓRZ
   Postanowienia dodatkowe OTWÓRZ
   Wybrany wariant ubezpieczenia OTWÓRZ

    

   Formularz zgłoszenia szkody/internetowe zgłoszenie szkody na stronie:

   https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

        

   UWAGA!  KLASY „0"

        Informacja dotycząca wyboru podręczników dla oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021  na początku  września  /oprócz religii/.

    

   Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2020/2021   >>>  OTWÓRZ

   Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej   >>>  OTWÓRZ

   ​Wyprawka dziecka korzystającego ze świetlicy szkolnej   >>>  OTWÓRZ

   Wyprawka dziecka do klasy 0   >>>  OTWÓRZ

   Wyprawka dziecka do klasy 1   >>>  OTWÓRZ    

    

  • AKTUALNOŚCI

  • Biuletyn informacji publicznej
  •  

   Nasza strona na Facebook:

    

   Projekty, w których bierzemy udział:

    

    

    

    

    

    

    

  • Godziny dzwonków

   Piątek 18.06.2021
  • Nasze media społecznościowe

  • Galeria zdjęć

    brak danych