• Godło szkoły

    • 20. rocznica nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru stała się bodźcem do wzbogacenia symboliki szkolnej o godło. Przeprowadzony wśród uczniów konkurs plastyczny na projekt godła przyniósł wiele ciekawych propozycji wykorzystanych w zatwierdzonym wzorcu. Jego autorem jest Zbigniew Matyka, a wykonawcą Jerzy Pontus.

      

     Godło składa się z pierścienia kołowego i małego koła. Pierścień w kolorze piaskowym zawiera ciemnoniebieski napis "SP im. Obrońców Wybrzeża Żukowo". Kolory pierścienia symbolizują miejsca walk obronnych na Wybrzeżu. W białym małym kole umieszczono zieloną rogatywkę żołnierską, fragment liniatury z pisanymi literami "abcd" wraz z obsadką oraz haft kaszubski z tzw. szkoły żukowskiej. Rogatywka stanowi część umundurowania żołnierza polskiej piechoty, broniącego w 1939 r. naszego Wybrzeża. Pisane litery alfabetu oznaczają szkołę podstawową, w której prowadzi się naukę pisania. Zaś haft kaszubski to relikt naszej miejscowości mający swe tradycje wywodzące się z klasztoru Sióstr Norbertanek.

     Opracował: Jerzy Formela
      
    • Sztandar Szkoły

    • Sztandar szkolny składa się z płata prostokątnej tkaniny osadzonej na drzewcu.

     Jego prawa strona jest w barwach biało – czerwonych, na których umieszczono godło państwowe. Godłem jest orzeł biały, zwrócony w prawo, ze złotą koroną, dziobem i szponami na tle czerwonego pola. Orzeł z rozwartymi skrzydłami symbolizuje dążenie do najwyższego lotu, do pokonywania przeszkód i trudności. Po tej samej stronie sztandaru umieszczony jest napis: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA W ŻUKOWIE. Złote litery nazwy szkoły podkreślają zasługi zespołu nauczycielskiego i uczniów dla rozwoju oświaty i wychowania w naszym środowisku.

     Druga strona płata sztandaru jest w kolorze białym. Na środku znajduje się znicz - symbol oświaty, stałego dążenia do zdobywania wiedzy, do poznawania naukowej prawdy o świecie, przyrodzie i życiu społecznym. Wokół znicza umieszczony jest napis: WSZYSTKO TOBIE UKOCHANA ZIEMIO, zaczerpnięty z pierwszego hymnu szkoły. Biała strona sztandaru dodatkowo ozdobiona jest elementami haftu kaszubskiego tzw. szkoły żukowskiej.

    •  

      

     Pod  opieką  trzyosobowego pocztu sztandar eksponowany jest podczas uroczystości szkolnych i państwowych. Na sztandar ślubują uczniowie klas pierwszych w momencie przyjęcia ich do społeczności szkolnej oraz uczniowie kończący szkołę.

     Pamiętając o ideałach przekazywanych przez symbole umieszczone na sztandarze,  należy mu zawsze okazywać cześć i szacunek.

     W 30. rocznicę nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru powstała replika sztandaru. Oryginał jest przechowywany w Szkolnej Izbie Pamięci.
      

     Opracowała: Joanna Lewandowska

    • Hymn Szkoły

    •  

     Słowa zaczerpnięte z czasopisma dla nauczycieli

     ”Wychowanie muzyczne w szkole”

      
     Ukochana Ojczyzno niechaj kwitną Twe miasta

     Naszych ojców kolebko, ziemio Polan i Piasta.

     Tak jak hufce Chrobrego strzegły niegdyś Twej ziemi

     Przyrzekamy, że wszyscy strzec Cię wiernie będziemy.

      

     Polska mowo ojczysta, tyś nas mówić uczyła

     Najpierw pokój i praca, a nie wojna i siła.

     Dzisiaj Polsko Twe dzieci mogą na to Ci przysiąc,

     Że strzec będą Twej ziemi przez następne lat tysiąc.

      

      

  • 40 lat minęło ....

    • Rocznicowe gale kojarzą się ze sztywnym gorsetem okazjonalnej uprzejmości. Święto Szkoły im. Obrońców Wybrzeża związane w tym roku z 40. rocznicą nadania imienia i 20. uzyskania przez placówkę godła mogło stać się dla żukowskiej podstawówki tego typu uroczystością. Stało się tymczasem dniem radości z bycia razem, z możliwości czerpania z rezerwuaru wspomnień i wspólnych tradycji. To była celebracja pełna szczerych uśmiechów, serdecznych uścisków, przekonujących zapewnień o życzliwości i czułych spojrzeń, nierzadko pełnych łez wzruszenia.

     Zrealizowana z dbałością o szczegóły akademia, poprzedzona uroczystą mszą świętą, oraz wykwintny poczęstunek stworzyły okoliczności do wspólnego świętowania. 16 marca w sali gimnastycznej szkoły spotkali się jej obecni uczniowie wraz z absolwentami, ich rodzice, aktualna i emerytowana kadra, politycy, działacze samorządowi, księża, przedstawiciele ważnych instytucji związanych z życiem społecznym i kulturalnym gminy oraz sympatycy podstawówki, która od lat stoi w sercu Żukowa.

      

    • Wystąpiła Orkiestra Marynarki Wojennej, szkolny chór, nauczyciele, zespół „Rapsodia”, grupa wokalno-instrumentalna mająca w składzie byłych uczniów świętującej jubileusz placówki oraz przedstawiciele uczniów: młodsi grali na Bum Bum Rurkach, starsi zaprezentowali talenty aktorskie, recytatorskie i wokalne. Swą obecność zaznaczyli też harcerze.

     Program pełen był akcentów współczesnych, ale też silnie nawiązywał do przeszłości szkoły, której tradycje bogato owocują i tworzą tożsamość lokalnego środowiska. Autentyczna radość wspólnoty ludzi połączonych na przestrzeni lat przez Szkołę Podstawową im. Obrońców Wybrzeża jest dowodem na to, że warto pielęgnować wspomnienia, szanować przeszłość i dokonania swoich poprzedników oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość – oby równie udaną, jak poprzednie dekady.

     Społeczność szkolna serdecznie dziękuje Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, sponsorom, rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie poczęstunku, i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów jubileuszu. Cieszymy się, że mogliśmy być razem!

     Karolina Grześkowiak

     Relacja z uroczystości na kartuzy.info.

     Przygotowania do Święta Szkoły - marzec 2016 r.

     Święto Szkoły - 16 marca 2016 r.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
   • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34,
    Tel. filia (58) 681 82 02,
    Tel. komórkowy 503 751 197
   • 83-330 Żukowo
    ul. Gdyńska 7
    Filia ul. Gdańska 66
    Poland
  • Logowanie