• Moblne miasteczko rowerowe

   •  

     

    Mobilne miasteczko rowerowe

     

    Źródło współfinansowania zadania:

    środki UE za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie

     

    Mobilne miasteczka rowerowe dostarczone zostały w ramach projektu:

    „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Żukowo poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” nr POIS.03.01.00-00-0143/22w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

    oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
   • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34,
    Tel. filia (58) 681 82 02,
    Tel. komórkowy 503 751 197
   • 83-330 Żukowo
    ul. Gdyńska 7
    Filia ul. Gdańska 66
    Poland
  • Logowanie