•  

    Uchwałą Prezydium Rady Rodziców w dniu 21 wrzesnia 2023 r.

    została zmieniona wysokość składki na RR w naszej szkole.

    100 zł na rok / 1 uczeń

    10 zł miesięcznie / 1 uczeń

    na kolejne rodzeństwo odpowiednio 50 zł lub 5 zł.

         Nr konta Rady Rodziców
    Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża 
    w Żukowie

    Bank Spółdzielczy w Tczewie O/Żukowo

    ul. Kościerska 9,  83-330 Żukowo

    Nr Rachunku: 59 8345 0006 2011 0000 3784 0001

    w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
     
    do której uczeń uczęszcza


     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
   • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34, Tel. filia (58) 681 82 02, Tel. komórkowy 503 751 197
   • 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 7 Filia ul. Gdańska 66 Poland
  • Logowanie