•  

     Składka (ZMIANA!!!) na Radę Rodziców wynosi 50 zł.
    Drugie/kolejne dziecko - 25 zł.
     
    Nr konta Rady Rodziców
    Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża 
    w Żukowie

    Bank Spółdzielczy w Tczewie O/Żukowo

    ul. Kościerska 9,  83-330 Żukowo

    Nr Rachunku: 59 8345 0006 2011 0000 3784 0001