• WYNIKI GŁOSOWANIA RODZICÓW:

    OBOWIĄZEK NOSZENIA MUNDURKÓW

    W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020

     

    ZA

    17,42%

    PRZECIW

    82,58%

     

    W głosowaniu wzięło udział 70,72% rodziców/opiekunów