•  

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
    w postaci pisemnego oświadczenia do oddziału przedszkolnego
    składa się do 15 maja 2024,
    a do klas pierwszych do 27 maja 2024r.

     

    Oswiadczenie_woli_przyjecia_do_kl_0.pdf

    Oswiadczenie_woli_przyjecia_do_kl_1.pdf

     

     

    SZANOWNI RODZICE

    PONIŻEJ PRZEKAZUJEMY DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI
    NA ROK SZKOLNY 2024/2025

    • Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo – zawiera harmonogram

    Zarzadzenie_-_harmonogram.pdf

    • Uchwała Rady Miejskiej w Żukowie – dotyczy obwodów szkół

    Uchwala_-_obwody_od__01.09.pdf

    • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

    Wniosek_o_przyje__cie_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego_w_Gminie_Zukowo.pdf

    • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

    Wniosek_o_przyjecie_do_kl._I_i_wyzej.pdf

     

    INFORMUJEMY

    1. Podczas rekrutacji do oddziału przedszkolnego przyjmowane są tylko dzieci zamieszkałe w gminie Żukowo (spoza gminy wyłącznie po uzgodnieniu z Referatem Oświaty i Zdrowia i tylko w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu całej rekrutacji na terenie całej gminy Żukowo).
    2. Opieka przedszkolna dotyczy 5 godz dziennie
    3. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci od 6 r.ż
    4. W przypadku przejścia pozytywnej rekrutacji, a braku wolnych miejsc w wybranej placówce, dzieci będą kierowane do innych, wskazanych przez organ, placówek.

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

    DO RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2018 ROKU,
    KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
    SĄ WYCHOWANKAMI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


            Zgodnie z art 153 ust 2 Rodzice dzieci przyjętych do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.


    W związku z powyższym prosimy o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły

    do dnia 01.03.2024 r.


    Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej szkoły, sekretariacie oraz u wychowawcy klasy.

     

    Deklaracja_kontynuacji_przedszkola.pdf

     

     


     


     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
   • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34,
    Tel. filia (58) 681 82 02,
    Tel. komórkowy 503 751 197
   • 83-330 Żukowo
    ul. Gdyńska 7
    Filia ul. Gdańska 66
    Poland
  • Logowanie