• Dzień Życzliwości i Pozdrowień
     • Dzień Życzliwości i Pozdrowień

     •      W czwartek 21 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W tym roku Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami klas 0-III przygotował zadania, które miały na celu pomoc w przekazywaniu życzliwości sobie nawzajem.

            Tego dnia działała Poczta Życzliwości, przez którą uczniowie przesyłali pozdrowienia do wybranych osób, dyżurujący uczniowie roznosili korespondencję do adresatów. W różnych miejscach w szkole (budynek główny) wisiały karteczki z "Dobrym słowem", które uczniowie mogli oderwać i przekazać dalej.

              Uczniowie klas młodszych i starszych "Złotymi myślami o życzliwości" oraz emotikonami wspólnie ozdobili „Drzewo Życzliwości”  na górnym korytarzu. Uczniowie klas młodszych umieszczali po zewnętrznej stronie drzwi sali lekcyjnych sentencję mówiącą o uśmiechu, życzliwości. W filii takie drzewo zostało przygotowane również na holu głównym.

               Wiele radości sprawiły uczniom przygotowane zadania, czego dowodem była liczna korespondencja oraz uśmiechy na twarzach.

                  Nie zapominajmy o życzliwości i dobrym słowie wobec siebie na co dzień.

      Przygotowały:
      Marzena Górska i Hanna Gruba

       

     • III Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej

     •          15 listopada 2019 r. w sali teatralnej Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie odbył się III Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej. Miał on na celu uświetnienie obchodów Święta Niepodległości, popularyzację piosenek patriotycznych wybranych z dorobku kultury polskiej, kształcenie uczuć patriotycznych, odkrywanie talentów wokalnych i motywowanie do ich rozwijania oraz wymianę doświadczeń artystycznych. Do konkursu przystąpili uczniowie naszej szkoły po wcześniejszych eliminacjach podczas szkolnego konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbył się 23 października 2019 r.

             Przybyłych uczniów i ich opiekunów powitała dyrektor SP w Baninie p. Ewa Kosznik. Do konkursu przystąpiło 38 uczniów z dwunastu szkół powiatu kartuskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Jan Gruba z klasy I a, Antonina Gruba z klasy II a, Zuzanna Hinca z klasy V d oraz Julianna Peta z klasy VI a.

         Wykonawcy wykazali się wysokim poziomem przygotowania do występu, ciekawą interpretacją, muzykalnością, kulturą sceniczną oraz pomysłowością w doborze ubioru scenicznego.

            W kategorii klas 0-I pierwsze miejsce zajął Jan Gruba z klasy I a.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Justyna Belgrau

     • Konkurs "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków"

     •       Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wzięli udział w Szkolnym Konkursie Gangu Słodziaków. Celem akcji było budowanie nawyku codziennego czytania wśród najmłodszych. Głośne czytanie w domu dokumentowane było podpisem rodzica, a w szkole nagradzane naklejką Słodziaka, wklejaną do albumu ucznia. 
            Konkurs polegał również na zrobieniu Magicznego Drzewa Słodziaków z materiałów użytych wtórnie. Uczniowie pod nadzorem p. Małgorzaty Zander przygotowali kolorowe, jesienne drzewo, które po zakończeniu akcji zostało przekazane dzieciom z klasy I a.
               Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

       

      Naszą pracę można zobaczyć na stronie: szkolneprzygodyslodziakow.pl

      Małgorzata Zander

    • Uroczyste podsumowanie I Powiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas „0”-III 		„Bezpieczna droga - znam zasady ruchu drogowego”
     • Uroczyste podsumowanie I Powiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas „0”-III „Bezpieczna droga - znam zasady ruchu drogowego”

     •       W dniu 6 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie laureatów I Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczna droga”. Na tegoroczny konkurs wpłynęły 162 prace z 23 szkół powiatu kartuskiego. W przygotowanie dzieci włączyło się ponad 60 nauczycielek. Na liście uczestników konkursu znalazły się następujące szkoły:

      1.Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu

      2.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie

      3.Szkoła Podstawowa im. F. Tredera w Borzestowie

      4.Szkoła Podstawowa im. mjra H. Sucharskiego w Chmielnie

      5.Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Chwaszczynie

      6.Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

      7.Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie

      8.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

      9.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach

      10.Szkoła Podstawowa w Kiełpinie

      11.Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Miechucinie

      12.Szkoła Podstawowa im. J. Trepczyka w Miszewie

      13.Szkoła Podstawowa ppor. K. Wickiego w Pępowie

      14.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przyjaźni

      15.Szkoła Podstawowa w Reskowie

      16.Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach

      17.Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

      18.Szkoła Podstawowa im. gen. J. Wybickiego w Staniszewie

      19.Szkoła Podstawowa w Tuchlinie

      20.Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

      21.Szkoła Podstawowa im. J. Tryby w Węsiorach

      22.Szkoła Podstawowa im. Rodzimych Bohaterów II Wojny Światowej w Załakowie

      23.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie

             Dzięki zaangażowaniu organizatorek Marzena Górskiej, Wioletty Wydrowskiej, Dominki Pranczk oraz Heleny Kukielskiej i wsparciu wielu życzliwych firm i osób prywatnych udało się nagrodzić 12 laureatów i wręczyć 24 wyróżnienia. Jak co roku  pomoc zaoferowały Firma Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy z Pępowa,  Elektronajster z Żukowa, Referat Promocji i Komunikacji Społecznej w Żukowie, Rada Rodziców przy SP nr 1 w Żukowie. Do zacnego grona darczyńców dołączyła w tym roku Grupa ENERGA z Gdańska. Wszyscy sponsorzy przekazali wiele pięknych i przydatnych przedmiotów, które trafiły w ręce małych artystów.

             Gala wręczenia nagród odbyła się w asyście władz miasta, sponsorów, policji, oraz uczniów klas I – III. Na uroczystość przybyli z-ca Burmistrza Gminy Żukowo Tomasz Szymkowiak, Przewodniczący Rady Miasta Witold Szmidtke, Kierownik Marketingu & PR Firmy Auto Miras Agnieszka Nowacka, Kierownik Regionalny Makurat Ubezpieczenia Maja Płaskocińska, Podinspektor Referatu Promocji Komunikacji Społecznej Piotr Lewna, Dzielnicowy Komisariatu Policji w Żukowie mł. asp. Piotr Kostuch. Wszystkich gorąco powitał Dyrektor Szkoły Przemysław Czachorowski.

             Całość swoimi występami uświetnili uczniowie z klas Ia, Ib i IIa. Zaprezentowali piosenkę i wiersz o tematyce związanej z bezpieczeństwem na drodze. Wiele ważnych słów i dobrych rad do zebranych przekazali również przybyli goście.

      W kategorii klas „0” – I wyłoniono następujących laureatów:

      I miejsce ex aequo:

      • Daniel Dawidowski SP Gowidlino  - op. Agnieszka Błaszkowska
      • Adam Cherek SP Borkowo - op. Izabela Romanowska

      II miejsce ex aequo:

      • Lena Pryczkowska SP nr 2 w Kartuzach – op. Justyna Plichta
      • Amelia Topka SP Miszewo – op. Anna Wróbel

      III miejsce ex aequo:

      • Eryk Maślak SP nr 1 Żukowo – op. Bogumiła Bundt
      • Martyna Erdmann SP Borcz – op. Mariola Wejer

      Wyróżnienia przyznano:

      Lena Miłejko SP nr 1 Żukowo – op. Danuta Makrocka-Ropel

      Kamil Sikora SP Staniszewo – op. Dorota Kaszuba

      Zofia Woźniak SP nr 2 Sierakowice- op. Dorot a Gierszewska

      Karol Grodnicki SP Przyjaźń – op. Kamila Richert

      Fabian Marszałkowski SP Miechucino – op. Agnieszka Formela

      Zuzanna Kamińska SP Przyjaźń – op. Beata Wydrowska

      Nina Chwalisz SP Glincz – op. Grażyna Kurowska

      Michalina Arndt SP Załakowo – op. Teresa Reclaw

      Edyta Pryczkowska SP Reskowo – op. Aleksandra Tackowiak

      Maksymilian Grota SP Borcz – op. Mariola Wejer

      Maja Kurkowska SP nr 2 Kartuzy – op. Justyna Plichta

      W kategorii klas II – III zwycięzcami zostali:

      I miejsce ex aequo:

      • Anastazja Karczewska SP nr 2 Kartuzy – op. Agnieszka Szmit
      • Karolina Machalewska SP Miszewo – op. Mirosława Groth

      II miejsce ex aequo:

      • Oliwia Czaja SP Chmielno – op. Mirosława Stencel
      • Julia Kamińska SP Przyjaźń – op. Elżbieta Gostomska-Cyrzan

      III miejsce ex aequo:

      • Krzysztof Miedzianowski SP Miszewo – op. Viotetta Fedorowicz
      • Klaudia Hinc SP Węsiory – op. Renata Gronda

      Wyróżnienia otrzymali:

      Julia Puzdrowska SP Tuchlino – op. Joanna Damaszk

      Filip Wielogórski SP Staniszewo – op. Magdalena Pranczk

      Antonina Gruba SP nr 1 Żukowo – op. Wioletta Wydrowska

      Michalina Marcińska SP Chmielno – op. Mirosława Stencel

      Lidia Tomczuk SP Pępowo – op. Paulina Konkel

      Wiktoria Kwidzinska SP Borkowo – op. Marta Okrój

      Natalia Neumann SP Miechucino – op. Mirosława Miłosz

      Oliwia Górska SP Staniszewo – op. Janina Formela

      Remigiusz Reclaf  SP nr 1 Żukowo – op.  Wioletta Wydrowska

      Dominika Kielińska SP Kiełpino –op. Elwira Formela

      Marika Wysiecka SP Glincz – op. Grazyna Kurowska

      Oskar Szleja SP Somonino – op. Paulina Grudniewska

      Dominik Kreft SP nr 1 Żukowo – op. Beata Formella

               Piękna pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac stanowiła idealne tło dla całej uroczystości. Na zakończenie w ramach podziękowania goście i sponsorzy otrzymali prace wykonane przez laureatów konkursu. Wszyscy obecni spędzili miłe chwile w naszej „Jedynce”, do której już za rok na II edycję tegoż konkursu zapraszają Organizatorki wraz z Dyrekcją Szkoły.

    • Niesamowita lekcja historii
     • Niesamowita lekcja historii

     • „Umundurowanie i wyposażenie żołnierzy w czasie II wojny światowej”

                 W październiku przybyli do naszej szkoły pasjonaci historii z Grupy Rekonstrukcyjnej Wojsk Historycznych (Sebastian Słabek, Adam Formela, Jakub Turbiński, Dominik Tybulczyk), którzy przeprowadzili niezwykle interesującą prezentację dotyczącą  sylwetek następujących żołnierzy: Ludowego Wojska Polskiego (1943 1945), zwiadowcę formacji Waffen SS (1942 – 1945), oficera Armii Czerwonej (1943 – 1945), zwiadowcę/szturmowca Armii Czerwonej (1943 - 1945).

            Pan Sebastian Słabek barwnie przedstawił umundurowanie i wyposażenie wyżej wymienionych żołnierzy walczących na froncie wschodnim. W czasie sześciu godzin lekcyjnych prezentację z wielkim zainteresowaniem obejrzeli  uczniowie wszystkich klas piątych i szóstych. W sumie około 300 uczniów! Myślą przewodnią prezentacji było wezwanie „Nigdy więcej wojny!” Na zakończenie trzeba Panom rekonstruktorom podziękować za poświęcenie własnego czasu i bezinteresowną pomoc w edukacji młodzieży oraz jednocześnie życzyć dalszych sukcesów w działaniach na rzecz edukacji historycznej.

      Tekst i zdjęcia  - Ryszard Wicki

     • Legiony to żołnierska nuta…

     •      Pod takim hasłem przebiegały w naszej szkole tegoroczne obchody rocznicy odzyskania wolności przez Polskę. Legiony, które jako formacja wojskowa odegrały doniosłą rolę w wybijaniu się naszego kraju na niepodległość, stały się symbolem niezłomnej polskości i wiary w możliwość korzystnego dla Polski finału Wielkiej Wojny.

           Nuty, melodie oraz słowa piosenek żołnierskich miały szczególne znaczenie dla naszego świętowania. Poprzez śpiew: o wojence, szarej piechocie, kwiatach, które rosną na polskiej ziemi, o Wiśle, której szare oczy od wieków patrzą na nasze zmagania – przypominaliśmy sobie najważniejsze fakty historyczne i ulegliśmy złudzeniu przeniesienia się o sto lat wstecz! Ten zabieg udał się głównie za sprawą występu żukowskiej scholi Armia Pana, która nagrała w tym roku płytę z  pieśniami patriotycznymi i zaśpiewała dla nas wybrane utwory z tejże płyty. Pani Basia Dawidowska i członkowie zespołu zostali entuzjastycznie przyjęci przez społeczność szkoły, która doceniła możliwość uczestnictwa w doskonałym, pełnym wzruszeń  koncercie.

       

             Narrację apelu prowadzili uczniowie klasy 6g, którzy chętnie przyłączyli się do organizacji spotkania, a także: Antonina, Wiktoria i Magdalena – laureatki konkursu literackiego, których wiersze wprowadziły ważną, dziecięcą perspektywę w patrzeniu na sytuację Polski sprzed odzyskania niezawisłości oraz momenty euforii z roku 1918.

            Żołnierska tematyka akademii i wspomnienie wojny, paradoksalnie, umacnia w nas pacyfistyczne nastawienie i wzmaga czujność w troszczeniu się o pokój: w naszych sercach, relacjach w ludźmi wokół nas i w wymiarze globalnym.

      Karolina Grześkowiak

    • Europejski Tydzień Kodowania w naszej szkole
     • Europejski Tydzień Kodowania w naszej szkole

     •        W ramach ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programować” uczniowie klasy 2 a przystąpili do Europejskiego Tygodnia Kodowania (CODE WEEK). Wbrew temu, co sugeruje nazwa, trwał on nie jeden, a dwa tygodnie – od 5 do 20 października.

            EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy sposób. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

            Na czym polegało uczestnictwo w wyzwaniu? Otóż naszym celem była realizacja zadań z zakresu kodowania i programowania według gotowych scenariuszy.  Zajęcia były zróżnicowane, dopuszczające różne rodzaje aktywności, w zależności od wieku i poziomu zaawansowania dzieci oraz wyposażenia placówki. Były zadania na macie zwykłej oraz wirtualnej, karty pracy, szyfry, łamigłówki, matematyczne gry strategiczne.     

        

       

            Zaczęliśmy od poznania historii Code Week, poszukiwaliśmy kodów w codziennych czynnościach, kodowaliśmy hasła za pomocą wymyślonego przez nas szyfru (to zadanie akurat do łatwych nie należało…), ćwiczyliśmy zakodowaną gimnastykę, tworzyliśmy zakodowane obrazy oraz wpisywaliśmy współrzędne komórek w utworzonych obrazach. Na zakończenie naszej przygody w Code Week odbyły się zajęcia z robotyki, które dały nam możliwość stworzenia symulatorów trzęsienia Ziemi. Dla dzieci była to wspaniała zabawa i okazja do odkrywania ich sprawczości w świecie realnym, jak i tym wirtualnym. 

      Wioletta Wydrowska