• Wsparcie dla Schroniska "Promyk"
     • Wsparcie dla Schroniska "Promyk"

     •  

             Nasza szkoła bardzo aktywnie włączyła się w akcję wsparcia dla Schroniska „Promyk” w Gdańsku, do którego trafiło 60 psów zabranych z pseudohodowli. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły błyskawicznie odpowiedzieli na apel i w krótkim czasie w miejscach zbiórki zaczęły pojawiać się dary. W filii oraz w budynku głównym przybywało karmy.

            Było to bardzo budujące. Jak zwykle nie zawiedliśmy. Wszystkie zgromadzone artykuły dostarczono do gdańskiego schroniska. Teraz z uwagą będziemy śledzili losy szczeniaków i pozostałych starszych psów. Warto pamiętać o dalszej pomocy.

      Dziękujemy!

       

     • XV GMINNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM SCENICZNYCH DZIECI 5 i 6 LETNICH Z GMINY ŻUKOWO

     •  

       

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie

       zaprasza szkoły i przedszkola z terenu  gminy Żukowo

      do udziału w:

      GMINNYM PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM SCENICZNYCH

      DZIECI  5 i 6 LETNICH   GMINY ŻUKOWO

       

      Cele przeglądu:

      • Rozwijanie i popularyzacja aktywności twórczej dzieci poprzez zabawę  w teatr w nauczaniu przedszkolnym.
      • Rozwijanie kreatywności scenicznej oraz budzenie zadowolenia i radości dzieci płynącej z ich własnych możliwości twórczych.
      • Integracja środowisk szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy.

       

      Regulamin przeglądu:

       

      1. Przegląd odbędzie się dnia 6 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 8.30  w filii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie przy ul. Gdańskiej 66.  Poszczególne placówki zostaną poinformowane o godzinie występu.
      2. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci 5 i 6-letnie uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach  na terenie gminy Żukowo.
      3. Placówki zgłaszają do przeglądu po jednej  grupie przedszkolnej.
      4. Uczestnikami mogą być całe klasy  lub wybrana grupa dzieci z danej klasy.
      5. Do przeglądu można zgłosić dowolną formę sceniczną           (np. pantomima, inscenizacja, przedstawienie...)     dowolnego autora.

      Czas  trwania  występu  nie  może przekraczać 10- 15 minut.

      1. Każda grupa biorąca  udział  w  przeglądzie  otrzyma   upominek oraz pamiątkowy dyplom. Pisemne  podziękowanie  otrzymają również opiekunowie poszczególnych grup.
      2. Podczas przeglądu opiekę nad dziećmi sprawuje wychowawca grupy.
      3. Uczestnicy organizują dojazd na przegląd we własnym zakresie.
      4. Zgłoszenia do udziału należy przesłać lub dostarczyć osobiście, na załączonym do regulaminu druku,  do dnia 17 maja 2024r.

       

      Adres pocztowy:

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża

      ul. Gdyńska 7,  83-330 Żukowo

      e-mail : spzukowo@gmail.com

      tel/fax : ( 058 ) 681-87-62

       

          SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

                            

      Koordynatorzy imprezy:

      Barbara Wilczewska-Topka 505-310-433

      Aneta Goszka  511-354-996

       

      KARTA_ZGLOSZENIA_UCZESTNICTWA

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
    • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34,
     Tel. filia (58) 681 82 02,
     Tel. komórkowy 503 751 197
    • 83-330 Żukowo
     ul. Gdyńska 7
     Filia ul. Gdańska 66
     Poland
   • Logowanie