• Święto Szkoły 2021 r.
     • Święto Szkoły 2021 r.

     •     Co roku, 16 marca, obchodzimy nasze szkolne święto. Ten rok miał być wyjątkowy. Z okazji 45. rocznicy nadania imienia i przekazania naszej szkole pierwszego sztandaru oraz 25. lecia pozyskania godła planowaliśmy uroczyste obchody. Niestety z przyczyn epidemiologicznych musieliśmy zmienić te plany.

          Naszą uwagę skierowaliśmy na poznawanie symboli szkoły, historii Żukowa oraz śledzenie losów bohaterskich Obrońców Wybrzeża. Praca nad poszczególnymi zadaniami odbywała się w grupach klasowych. Najmłodsi uczniowie dzielnie odkrywali karty historii szkoły, poznawali naszych patronów oraz wirtualnie spacerowali po najbliższej okolicy i mieście. Pod okiem wychowawczyń przygotowywali w swoich salach lekcyjnych okolicznościowe gazetki.

          Podczas lekcji wykonywali prace plastyczne: kolorowali godło szkoły, wzory haftu kaszubskiego, symbole Kaszub oraz Żukowa. Oglądali różne prezentacje, w tym poświecone historii, symbolom i patronom szkoły oraz mieszkańcom Żukowa i jego okolic.

       

       

         Uczniowie klas starszych podczas zdalnych lekcji, także zgłębiali wiedzę historyczną. Oglądali prezentacje multimedialne przygotowane specjalnie na tę okazję na szkolnej stronie internetowej. Na co dzień  pracując w swoich domach, sami także tworzyli własne projekty związane ze Świętem Szkoły.

          I tak, trochę w odmienny sposób, osiągnęliśmy wspólny cel. Nie zapomnieliśmy o naszej historii i tradycji, a te myśli niech nam zawsze towarzyszą.

       

      Jesteśmy dumni z historii naszej Szkoły!

       

      Oddajemy hołd Obrońcom Wybrzeża!

       

      Kochamy naszą Ojczyznę!

       

      Szanujemy wszystkich ludzi!

       

      Z odwagą patrzymy w przyszłość!

       

     • Rozstrzygnięcia Szkolnych Konkursów o Patronie Szkoły

     •      

            W tym wyjątkowych roku, nie zrezygnowaliśmy z corocznych konkursów. Musiały one jednak odbyć się w znacznie zmienionej formie. Dla klas najstarszych przeprowadzono tylko i wyłącznie zdalne konkursy, w tym wiedzy o patronie szkoły, recytatorski, plastyczny i muzyczny. Natomiast wszystkie klasy od "0" - III  mogły na terenie  szkoły uczestniczyć w konkursach: plastycznym oraz piosenki patriotycznej.

            Wszystko odbywało się zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

      Wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

       

      Klasy 0-III

      Konkurs piosenki patriotycznej:

      I miejsce – Adam Kutniewski I b,
      II miejsce – Karolina Bulińska III c
      III miejsce – Jakub Żurek II b, Róża Jereczek II c
      Wyróżnienie: Benjamin Wiczling O c, Antoni Rosener I c, Sara Kosiarz II a,

      Patryk Kluk II b, Nadia Kryger III c. Aleksander Wojowski III c

       

      Konkurs plastyczny pt.„Szkoła marzeń:

      Klasy 0
      I miejsce: Magdalena Konopelko gr. 0 A
      II miejsce: Laura Smentoch gr. 0 c
      III miejsce: Maria Rajewska gr. 0 a
      Wyróżnienia: Wiktoria Komkowska 0a, Łucja Kaizer 0b, Eryk Kleisa 0c,

       

      Klasy 1
      I miejsce: Amelia Ignaciuk kl. 1 a,
      II miejsce: Aleksandra Majkowska kl. 1b
      III miejsce: Karolina Sikora kl.1c
      Wyróżnienia: Tomasz Słowiński kl. 1a, Maja Lichoń kl. 1c, Lilianna Gros 1b, Miłosz Rzepka kl. 1b,

       

      Klasy 2
      I miejsce: Malwina Kiszko kl. 2c
      II miejsce: Oliwia Krenke kl. 2 b
      III miejsce: Szymon Pionk kl. 2b
      Wyróżnienia: Łucja Kitowska kl. 2a, Natalia Konkol 2a, Patrycja Stenka 2a, Franciszek Littwin kl. 2b, Błażej Rzepka kl.2d, Milena Richert kl. 2c, Kornelia Lubocka kl. 2 c

       

      Klasy 3
      I miejsce: Roksana Pionk kl. 3b
      II miejsce: Remigiusz Reclaf kl. 3a
      III miejsce: Paulina Kuchta kl. 3d
      Wyróżnienia: Maja Setzke kl. 3c, Oliwia Kwidzinska kl.3b, Emilia Kwidzinska kl. 3b, Anna Rajewska kl. 3 d, Franciszek Wydrowski kl. 3d,Nikola Zarach kl. 3a,

       

       

      Klasy IV-VI

      Konkurs wiedzy:

      W kategorii klas IV-tych:

      I. miejsce zajął Oliwier Krzystowski z klasy IVC
      II. miejsce zajęła Aleksandra Halasz z klasy IVA
      III. miejsce zajął Michał Hermann z klasy IVB

       

      W kategorii klas V-tych:

      I. miejsce zajął Stanisław Król z klasy VC
      II. miejsce ex aequo zajęły
      - Michalina Kierznikiewicz z klasy VB
      - Kinga Olech z klasy VA


      W kategorii klas VI-tych:

      I. miejsce ex aequo zajęły
      - Anna Żebrowska z klasy VIG
      - Lidia Kutniewska z klasy VIH
      III. miejsce zajął Juliusz Gryczka z klasy VIC

       

      Konkurs recytatorski:

      I miejsce - Lidia Kutniewska,kl. 6 H
      II miejsce - Jakub Pleszyniak, kl. 6 H
      III miejsce - Julia Bobryk, kl. 5 C
      Wyróżnienia: Zsuzsanna Fabian, kl. 4 A, Zsofia Fabian, kl. 6 A, Emilie Klupczynski, kl. 6 H i Maja Mejna, kl. 6 D

       

      Konkurs piosenki patriotycznej:

      I miejsce – Martyna Fogler i Zuzanna Hinca VI d
      II miejsce –Zsuzsanna Fabian IV a
      III miejsce – Zsófia Fabian VI a
      Wyróżnienie: duet Helena Modrzejewska, Agata Udrycka IV c, Szymon Pranszk 4c, Oliwia Długoszewska 5a, Zuzanna Stencel 5c, Piotr Kosiarz VI d

       

      Konkurs plastyczny „Szkoła marzeń”:

      KLASY IV
      I m-ce Daniel Kochanek kl. IVb
      II m-ce Zsuzsanna Fabian kl. IVa
      III m-ce Klaudia Piastowska kl. IVb
      Wyróżnienia: Oskar Krzystowski kl. IVc, Oliwier Krzystowski kl. IVc, Mateusz Richert  kl. IVc, Izabela Gruchała kl. IVa

       

      KLASY V
      I m-ce Ksawery Rzepka kl. Vc
      II m-ce Kinga Reglińska kl. Vb
      III m-ce Maciej Bednarczyk kl. Vc
      Wyróżnienia: Maria Małycha kl. Vc, Nikola Piastowska kl. Vc, Tymoteusz Kreft kl. Vb

       

      KLASY VI
      I-m-ce  Zsófia Fabian kl. VIa
      II m-ce Patrycja Grobelniak kl. VIa
      III m-ce Agata Lubocka kl. VIf

       

           Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Żukowie – Referat Promocji i Komunikacji Społecznej, Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie oraz Grupę ENERGA  w Gdańsku i zostaną przekazane uczniom w późniejszym terminie.

          Gratulujemy tegorocznym zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaangażowanym w prace komisji nauczycielom.

       

     • 16 marca - Święto Szkoły

     •     Różne daty podaje się za początek funkcjonowania szkoły powszechnej w Żukowie. W książce pt. „Dzieje Żukowa” napisano, że szkoła powstała w 1827 roku. Natomiast Antoni Grzędzicki podaje rok 1836 jako początek jej istnienia.

          Pierwsza siedziba szkoły mieściła się w budynku drewnianym dwuizbowym, krytym słomą i znajdowała się w okolicach dzisiejszego Urzędu Gminy. Następnie szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy 3 Maja. W 1900 roku wybudowano czteroizbową szkołę znajdująca się na miejscu budynku należącego obecnie do Urzędu Gminy (dawna Szkoła Specjalna, obok Poczty). W pierwszych latach po II wojnie światowej zajęcia odbywały się kilku miejscach w Żukowie (np. przy samym rondzie im. Karola Kreffty, od strony naszej szkoły), dlatego też  podjęto decyzje budowy nowego (obecnego) budynku szkolnego. Na początku 1952 roku zaczęły odbywać się w nim lekcje.

          Dnia 16 marca 1976 roku – w rocznicę wyzwolenia Żukowa – nastąpiło nadanie naszej szkole imienia i sztandaru. Od tego roku dzień 16 marca jest świętem naszej szkoły. Natomiast w dniu 16 marca 1996 roku nasza szkoła otrzymała godło.

          W 1998 roku oddano w naszej szkole do użytku drugą salę gimnastyczną a na wiosnę 2009 roku otwarto nowe boisko wielofunkcyjne.

      Opracował Ryszard Wicki

      Większość informacji i zdjęć podano za książką „Z dziejów szkolnictwa w Żukowie w latach 1945 – 1992” autorstwa Antoniego Grzędzickiego oraz za „Dziejami Żukowa” pod red. Prof. Błażeja Śliwińskiego.

          Zapraszamy na występy laureatów szkolnych konkursów o Patronie Szkoły
      oraz inscenizacji przygotowanych przez uczniowską grupę teatralną.

       

       

      • Szkolny Zespół - Wokalno Instrumentalny - piosenka "Chociaż każdy z nas jest młody" 

      Link: https://easyvirtualchoir.com/song/21568

       

       

      • Uczennica Lidia Kutniewska, klasa 6 H - wiersz "Ojczyzna"

       

       

       

      • Szkolna grupa teatralna - "Ognisko"

       

       

       

      • Uczennica Karolina Bulińska, klasa 3c - piosenka "Bosman"

       

       

       

      • Uczeń Jakub Żurek, klasa 2B - piosenka "Ognisko"

       

       

       

      • Szkolna grupa teatralna - "Obrońcy Wybrzeża"

       

       

       

      • Uczennica Róża Jereczek klasa 2C

       

       

       

      • Uczennice Martyna Fogler i Zuzanna Hinca z klasy VI d - piosenka "Powstańcza Warszawa"

       

       

      • Uczennica Julia Bobryk, kl. 5C - wiersz "Szturm"

       

       

       

      • Szkolna grupa teatralna - "Czas wojny"

       

       

       

      • Uczennica Zsuzsanna Fabian 4a -  piosenka "Morze, nasze morze"

       

       

      • Uczeń Kutniewski Adam, kl. 1 B - piosenka "Róża czerwona"

       

       

      • Szkolna grupa teatralna - "Solidarność"

       

       

      • Uczeń Jakub Pleszyniak, kl. 6 H, wiersz "Bagnet na broń"

       

       

      • Uczennica Zsófia Fabian kl. VI a - piosenka "Rozkwitały pąki białych róż" 
        


      • Szkolny Zespół - Wokalno Instrumentalny - piosenka "Hej, me Bałtyckie Morze" ​​​​​​​   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
    • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34,
     Tel. filia (58) 681 82 02,
     Tel. komórkowy 503 751 197
    • 83-330 Żukowo
     ul. Gdyńska 7
     Filia ul. Gdańska 66
     Poland
   • Logowanie