• Wojewódzki Konkurs „My Lapbook. Kraje Unii Europejskiej”

     •  

      W bieżącym roku w naszej szkole zorganizowano pierwszą edycję Wojewódzkiego Konkursu „My Lapbook. Kraje Unii Europejskiej”, nad którym patronat objął Burmistrz Gminy Żukowo. Na konkurs nadesłano 170 prac z 30 szkół naszego województwa:

      1. SP Debrzno
      2. SP Dzierżążno
      3. SP Bojano
      4. SP nr 2 w Żukowie
      5. SP nr 1 w Żukowie
      6. SP nr 6 w Wejherowie
      7. SP nr 47 w Gdańsku
      8. SP nr 6 w Kwidzynie
      9. SP nr 20 w Gdańsku
      10. SP nr 48 w Gdańsku
      11. SP nr 6 w Redzie
      12. SP w Ryjewie
      13. SP w Borzestowie
      14. SP nr 83 w Gdańsku
      15. SP w Skórczu
      16. SP nr 6 w Rumii
      17. SP nr 39 w Gdańsku
      18. SP nr 11 w Tczewie
      19. SP w Dretyni
      20. SP nr 89 w Gdańsku
      21. SP nr 2 w Miastku
      22. SP w Skrzeszewie
      23. SP nr 1 w Kartuzach
      24. SP w Chmielnie
      25. SP nr 10 w Słupsku
      26. SP w Nebrowie Wielkim
      27. SP nr 36 w Gdyni
      28. SP nr 35 w Gdyni
      29. SP nr 1 w Sierakowicach
      30. SP w Nowej Wsi Lęborskiej

      Spośród nadesłanych prac komisja wyłoniła laureatów:

      W kategorii klas 1 – 3:

      I miejsce:    Kajetan Hirsz SP w Chmielnie

         Zuzanna Dubicka SP nr 47 w Gdańsku

         Aleksander Karpiński SP nr 6 w Wejherowie

       

      II miejsce:   Laura Malinowska SP nr 10 w Słupsku

         Wiktoria Lewna SP w Borzestowie

       

      III miejsce: Wojciech Marciński SP w Chmielnie

         Krzysztof Lewna SP w Borzestowie

         Emilia Stencel SP nr 35 w Gdyni

       

      Wyróżnienia:  Dominik Frąckowiak SP nr 6 w Rumii

      Jan Jelnicki SP nr 89 w Gdańsku

      Mateusz Gaweł SP nr 6  w Wejherowie

      Aleksander Jakson SP nr 20 w Gdańsku

      Aleksander Grzegowski SP w Chmielnie

       

      W kategorii klas 4 – 6:

      I miejsce:   Olga Bieszke SP w Bojanie

         Piotr Kawiecki SP w Bojanie

         Emilia Zgiet SP nr 47 w Gdańsku

       

      II miejsce:  Julia Naczk – Lis SP nr 1 w Sierakowicach

        Lena Dułak SP w Nowej Wsi Lęborskiej

        Seweryn Kohall SP w Debrznie

       

      III miejsce: Michał Panieczko SP nr 11 w Tczewie

      Nikodem Krauza SP w Bojanie

      Julia Gółkowska SP nr 6 w Kwidzynie

       

      Wyróżnienie: Konrad Jarosz SP w Nebrowie Wielkim

       Kinga Olech SP nr 1 w Żukowie

       Jakub Młynarz SP nr 2 w Miastku

       

      W kategorii klas 7 – 8:

      I miejsce:   Eryk Goldstrom SP nr 48 w Gdańsku

        Bartosz Gółkowski SP nr 6 w Kwidzynie

        Agata Lubocka SP nr 1w Żukowie

       

      II miejsce:  Maria Biuczyk SP w Miastku

      Antonina Kuchta SP nr 2 w Żukowie

      Antoni Torbicki  SP w Nowe WsiLęborskiej

       

      III miejsce: Ignacy Hirsz SP w Chmielnie

      Cyprian Płaczkowski SP nr 1 w Żukowie

       

      Wyróżnienia:  Marta Zinka SP w Bojanie

      Olga Leśniak SP w Skórczu

      Jakub Tumidajewicz SP nr 83 w Gdańsku

      Julia Szramka SP nr 48 w Gdańsku

       

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

            Organizatorzy

      Link do zdjęć: