• BEZPIECZNY DOM

     •       BEZPIECZNY DOM – to najświeższy temat warsztatów profilaktycznych w ramach Projektu „Uczę się bezpieczeństwa” , który został przygotowany dla pierwszaków ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie.

            Pod okiem koordynatorów z Komisariatu Policji w Żukowie, pani kom. Aleksandry Drewa i mł.asp. Łukasza Wenta, dzieci po raz kolejny wzięły udział w bardzo interesujących działaniach praktycznych. Do tej pory uczestniczyły już w zajęciach o bezpieczeństwie na drodze, w czasie ferii zimowych oraz podczas korzystania z urządzeń cyfrowych i Internetu.

             Tym razem głównym zadaniem było przygotowanie ich do właściwego reagowania na zagrożenia, z którymi spotykają się w domu i w najbliższej okolicy. Tajniki pomocy przedmedycznej i zasady zachowania w razie zagrożenia utraty zdrowia lub życia przybliżył pan Sławomir Kustusz, ratownik medyczny, z ESKUMED w Gdyni. Wiedzę o zachowaniu w razie pożaru lub innego niebezpiecznego zjawiska przekazali strażacy z OSP w Żukowie Mateusz Pielowski, Waldemar Dampc i Wojciech Dampc. Dodatkowo pierwszoklasiści mogli obejrzeć sprzęt ratowniczy i karetkę pogotowia oraz strażacki wóz bojowy z wyposażeniem.

           Taki pełen wrażeń dzień, z całą masą cennych informacji oraz praktycznych działań, zapewne wzmocnił poczucie bezpieczeństwa dzieci  i utrwalił ich poprawne nawyki i umiejętności. Należy dodać, że radość gościła zarówno na twarzach małych uczestników warsztatów, jak i instruktorów.

    • Wizyta klas 0 a i 3 c w Domu Seniora "Nestor"
     • Wizyta klas 0 a i 3 c w Domu Seniora "Nestor"

     •           Do wzruszającego zderzenia dwóch pokoleń doszło 13.02.2023 r.   Dzieci z kl.0a i 3c udały się do Domu Seniora "Nestor" w Żukowie z przedstawieniem świątecznym. Nasi mali aktorzy po raz kolejny zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie.

               Po przedstawieniu dzieci złożyły seniorom życzenia i wręczyły laurki. Wycieczka ta była prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i życzliwości do drugiego człowieka.

      B. Wilczewska-Topka

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     •        W tym roku nasza szkoła zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej akcji Dni Bezpiecznego Internetu i przyłączyła się do działań propagujących bezpieczne poruszanie się dzieci i‍ młodzieży w‍ Internecie. Inicjatywa DBI będzie trwała dwa miesiące, działania z tym związane odbywać się będą w lutym i marcu. Całość koordynują nauczyciele informatyki pani Renata Stubińska-Nalewajek oraz pan Sławomir Szymański, a wspierają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

              7 lutego w Dniu Bezpiecznego Internetu w klasach pierwszych odbyło się spotkanie profilaktyczne z udziałem policjantów z żukowskiego komisariatu. Goście kom. Aleksandra Drewa i mł.asp. Łukasz Wenta przeprowadzili warsztaty na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Pierwszaki otrzymały także zadanie dodatkowe polegające na wykonaniu prac plastycznych na ten temat. Pozostałe klasy młodsze (II - III) i starsze (IV - VIII) będą uczyć się zasad przestrzegania bezpieczeństwa w sieci oraz zapobiegania cyberprzemocy podczas zajęć informatycznych. Wezmą udział w lekcjach online, obejrzą prezentacje multimedialne oraz filmy profilaktyczne.

              Projekt trwa i kolejne zadania będą realizowane.

       

     • Konkurs Jasełek w Niestępowie


     •      12 stycznia 2023r. odbył się Konkurs Jasełek Bożonarodzeniowych w Niestępowie.

          Uczniowie klasy 8 d pod kierunkiem Ireneusza Laskowskiego oraz Justyny Belgrau reprezentowali Naszą Szkołę w Niestępowie.  Aktorzy zdołali przekazać zgromadzonej publiczności swój niezwykły talent sceniczny oraz wokalny, przenosząc zgromadzonych do odległego Betlejem.

           Ciężka praca uczniów i nauczycieli włożona w przygotowanie Jasełek nagrodzona została brawami. Jesteśmy bardzo dumni z Naszych uczniów i serdecznie gratulujemy sukcesów, gdyż zdobyli I miejsce.

      Justyna Belgrau,

      Ireneusz Laskowski

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
    • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34, Tel. filia (58) 681 82 02, Tel. komórkowy 503 751 197
    • 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 7 Filia ul. Gdańska 66 Poland
   • Logowanie