• Święto Szkoły 2021 r.
     • Święto Szkoły 2021 r.

     •     Co roku, 16 marca, obchodzimy nasze szkolne święto. Ten rok miał być wyjątkowy. Z okazji 45. rocznicy nadania imienia i przekazania naszej szkole pierwszego sztandaru oraz 25. lecia pozyskania godła planowaliśmy uroczyste obchody. Niestety z przyczyn epidemiologicznych musieliśmy zmienić te plany.

          Naszą uwagę skierowaliśmy na poznawanie symboli szkoły, historii Żukowa oraz śledzenie losów bohaterskich Obrońców Wybrzeża. Praca nad poszczególnymi zadaniami odbywała się w grupach klasowych. Najmłodsi uczniowie dzielnie odkrywali karty historii szkoły, poznawali naszych patronów oraz wirtualnie spacerowali po najbliższej okolicy i mieście. Pod okiem wychowawczyń przygotowywali w swoich salach lekcyjnych okolicznościowe gazetki.

          Podczas lekcji wykonywali prace plastyczne: kolorowali godło szkoły, wzory haftu kaszubskiego, symbole Kaszub oraz Żukowa. Oglądali różne prezentacje, w tym poświecone historii, symbolom i patronom szkoły oraz mieszkańcom Żukowa i jego okolic.

       

       

         Uczniowie klas starszych podczas zdalnych lekcji, także zgłębiali wiedzę historyczną. Oglądali prezentacje multimedialne przygotowane specjalnie na tę okazję na szkolnej stronie internetowej. Na co dzień  pracując w swoich domach, sami także tworzyli własne projekty związane ze Świętem Szkoły.

          I tak, trochę w odmienny sposób, osiągnęliśmy wspólny cel. Nie zapomnieliśmy o naszej historii i tradycji, a te myśli niech nam zawsze towarzyszą.

       

      Jesteśmy dumni z historii naszej Szkoły!

       

      Oddajemy hołd Obrońcom Wybrzeża!

       

      Kochamy naszą Ojczyznę!

       

      Szanujemy wszystkich ludzi!

       

      Z odwagą patrzymy w przyszłość!

       

     • Rozstrzygnięcia Szkolnych Konkursów o Patronie Szkoły

     •      

            W tym wyjątkowych roku, nie zrezygnowaliśmy z corocznych konkursów. Musiały one jednak odbyć się w znacznie zmienionej formie. Dla klas najstarszych przeprowadzono tylko i wyłącznie zdalne konkursy, w tym wiedzy o patronie szkoły, recytatorski, plastyczny i muzyczny. Natomiast wszystkie klasy od "0" - III  mogły na terenie  szkoły uczestniczyć w konkursach: plastycznym oraz piosenki patriotycznej.

            Wszystko odbywało się zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

      Wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

       

      Klasy 0-III

      Konkurs piosenki patriotycznej:

      I miejsce – Adam Kutniewski I b,
      II miejsce – Karolina Bulińska III c
      III miejsce – Jakub Żurek II b, Róża Jereczek II c
      Wyróżnienie: Benjamin Wiczling O c, Antoni Rosener I c, Sara Kosiarz II a,

      Patryk Kluk II b, Nadia Kryger III c. Aleksander Wojowski III c

       

      Konkurs plastyczny pt.„Szkoła marzeń:

      Klasy 0
      I miejsce: Magdalena Konopelko gr. 0 A
      II miejsce: Laura Smentoch gr. 0 c
      III miejsce: Maria Rajewska gr. 0 a
      Wyróżnienia: Wiktoria Komkowska 0a, Łucja Kaizer 0b, Eryk Kleisa 0c,

       

      Klasy 1
      I miejsce: Amelia Ignaciuk kl. 1 a,
      II miejsce: Aleksandra Majkowska kl. 1b
      III miejsce: Karolina Sikora kl.1c
      Wyróżnienia: Tomasz Słowiński kl. 1a, Maja Lichoń kl. 1c, Lilianna Gros 1b, Miłosz Rzepka kl. 1b,

       

      Klasy 2
      I miejsce: Malwina Kiszko kl. 2c
      II miejsce: Oliwia Krenke kl. 2 b
      III miejsce: Szymon Pionk kl. 2b
      Wyróżnienia: Łucja Kitowska kl. 2a, Natalia Konkol 2a, Patrycja Stenka 2a, Franciszek Littwin kl. 2b, Błażej Rzepka kl.2d, Milena Richert kl. 2c, Kornelia Lubocka kl. 2 c

       

      Klasy 3
      I miejsce: Roksana Pionk kl. 3b
      II miejsce: Remigiusz Reclaf kl. 3a
      III miejsce: Paulina Kuchta kl. 3d
      Wyróżnienia: Maja Setzke kl. 3c, Oliwia Kwidzinska kl.3b, Emilia Kwidzinska kl. 3b, Anna Rajewska kl. 3 d, Franciszek Wydrowski kl. 3d,Nikola Zarach kl. 3a,

       

       

      Klasy IV-VI

      Konkurs wiedzy:

      W kategorii klas IV-tych:

      I. miejsce zajął Oliwier Krzystowski z klasy IVC
      II. miejsce zajęła Aleksandra Halasz z klasy IVA
      III. miejsce zajął Michał Hermann z klasy IVB

       

      W kategorii klas V-tych:

      I. miejsce zajął Stanisław Król z klasy VC
      II. miejsce ex aequo zajęły
      - Michalina Kierznikiewicz z klasy VB
      - Kinga Olech z klasy VA


      W kategorii klas VI-tych:

      I. miejsce ex aequo zajęły
      - Anna Żebrowska z klasy VIG
      - Lidia Kutniewska z klasy VIH
      III. miejsce zajął Juliusz Gryczka z klasy VIC

       

      Konkurs recytatorski:

      I miejsce - Lidia Kutniewska,kl. 6 H
      II miejsce - Jakub Pleszyniak, kl. 6 H
      III miejsce - Julia Bobryk, kl. 5 C
      Wyróżnienia: Zsuzsanna Fabian, kl. 4 A, Zsofia Fabian, kl. 6 A, Emilie Klupczynski, kl. 6 H i Maja Mejna, kl. 6 D

       

      Konkurs piosenki patriotycznej:

      I miejsce – Martyna Fogler i Zuzanna Hinca VI d
      II miejsce –Zsuzsanna Fabian IV a
      III miejsce – Zsófia Fabian VI a
      Wyróżnienie: duet Helena Modrzejewska, Agata Udrycka IV c, Szymon Pranszk 4c, Oliwia Długoszewska 5a, Zuzanna Stencel 5c, Piotr Kosiarz VI d

       

      Konkurs plastyczny „Szkoła marzeń”:

      KLASY IV
      I m-ce Daniel Kochanek kl. IVb
      II m-ce Zsuzsanna Fabian kl. IVa
      III m-ce Klaudia Piastowska kl. IVb
      Wyróżnienia: Oskar Krzystowski kl. IVc, Oliwier Krzystowski kl. IVc, Mateusz Richert  kl. IVc, Izabela Gruchała kl. IVa

       

      KLASY V
      I m-ce Ksawery Rzepka kl. Vc
      II m-ce Kinga Reglińska kl. Vb
      III m-ce Maciej Bednarczyk kl. Vc
      Wyróżnienia: Maria Małycha kl. Vc, Nikola Piastowska kl. Vc, Tymoteusz Kreft kl. Vb

       

      KLASY VI
      I-m-ce  Zsófia Fabian kl. VIa
      II m-ce Patrycja Grobelniak kl. VIa
      III m-ce Agata Lubocka kl. VIf

       

           Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Żukowie – Referat Promocji i Komunikacji Społecznej, Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie oraz Grupę ENERGA  w Gdańsku i zostaną przekazane uczniom w późniejszym terminie.

          Gratulujemy tegorocznym zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaangażowanym w prace komisji nauczycielom.

       

     • 16 marca - Święto Szkoły

     •     Różne daty podaje się za początek funkcjonowania szkoły powszechnej w Żukowie. W książce pt. „Dzieje Żukowa” napisano, że szkoła powstała w 1827 roku. Natomiast Antoni Grzędzicki podaje rok 1836 jako początek jej istnienia.

          Pierwsza siedziba szkoły mieściła się w budynku drewnianym dwuizbowym, krytym słomą i znajdowała się w okolicach dzisiejszego Urzędu Gminy. Następnie szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy 3 Maja. W 1900 roku wybudowano czteroizbową szkołę znajdująca się na miejscu budynku należącego obecnie do Urzędu Gminy (dawna Szkoła Specjalna, obok Poczty). W pierwszych latach po II wojnie światowej zajęcia odbywały się kilku miejscach w Żukowie (np. przy samym rondzie im. Karola Kreffty, od strony naszej szkoły), dlatego też  podjęto decyzje budowy nowego (obecnego) budynku szkolnego. Na początku 1952 roku zaczęły odbywać się w nim lekcje.

          Dnia 16 marca 1976 roku – w rocznicę wyzwolenia Żukowa – nastąpiło nadanie naszej szkole imienia i sztandaru. Od tego roku dzień 16 marca jest świętem naszej szkoły. Natomiast w dniu 16 marca 1996 roku nasza szkoła otrzymała godło.

          W 1998 roku oddano w naszej szkole do użytku drugą salę gimnastyczną a na wiosnę 2009 roku otwarto nowe boisko wielofunkcyjne.

      Opracował Ryszard Wicki

      Większość informacji i zdjęć podano za książką „Z dziejów szkolnictwa w Żukowie w latach 1945 – 1992” autorstwa Antoniego Grzędzickiego oraz za „Dziejami Żukowa” pod red. Prof. Błażeja Śliwińskiego.

          Zapraszamy na występy laureatów szkolnych konkursów o Patronie Szkoły
      oraz inscenizacji przygotowanych przez uczniowską grupę teatralną.

       

       

      • Szkolny Zespół - Wokalno Instrumentalny - piosenka "Chociaż każdy z nas jest młody" 

      Link: https://easyvirtualchoir.com/song/21568

       

       

      • Uczennica Lidia Kutniewska, klasa 6 H - wiersz "Ojczyzna"

       

       

       

      • Szkolna grupa teatralna - "Ognisko"

       

       

       

      • Uczennica Karolina Bulińska, klasa 3c - piosenka "Bosman"

       

       

       

      • Uczeń Jakub Żurek, klasa 2B - piosenka "Ognisko"

       

       

       

      • Szkolna grupa teatralna - "Obrońcy Wybrzeża"

       

       

       

      • Uczennica Róża Jereczek klasa 2C

       

       

       

      • Uczennice Martyna Fogler i Zuzanna Hinca z klasy VI d - piosenka "Powstańcza Warszawa"

       

       

      • Uczennica Julia Bobryk, kl. 5C - wiersz "Szturm"

       

       

       

      • Szkolna grupa teatralna - "Czas wojny"

       

       

       

      • Uczennica Zsuzsanna Fabian 4a -  piosenka "Morze, nasze morze"

       

       

      • Uczeń Kutniewski Adam, kl. 1 B - piosenka "Róża czerwona"

       

       

      • Szkolna grupa teatralna - "Solidarność"

       

       

      • Uczeń Jakub Pleszyniak, kl. 6 H, wiersz "Bagnet na broń"

       

       

      • Uczennica Zsófia Fabian kl. VI a - piosenka "Rozkwitały pąki białych róż" 
        


      • Szkolny Zespół - Wokalno Instrumentalny - piosenka "Hej, me Bałtyckie Morze" ​​​​​​​    • Zapraszamy do udziału w III Powiatowym Konkursie “My Lapbook”
     • Zapraszamy do udziału w III Powiatowym Konkursie “My Lapbook”

     •    

         Zadaniem uczestnika jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka na temat wybranego kraju Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Niemiec, Turcji , Hiszpanii, Finlandii, Estonii, lub Chorwacji. Informację muszą być zawarte w języku angielskim. Klasy 4-6 muszą opracować informacje w języku angielskim, zaś klasy 1-3 przygotowują wersję obrazkową lapbooka.

           Złożony lapbook powinien mieć format A4 lub A3. Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie.

          Prace należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Gdyńskiej 7 do 26 kwietnia 2021 r.

          O terminie wręczenia nagród organizator powiadomi w terminie późniejszym.

          Ocena prac i przyznanie nagród:

        Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 10.05.2021 roku. Prace oceniać będzie jury w skład którego wejdą nauczycielki angielskiego (oceniające prace wspólnie), nauczyciel plastyki.

         Członkowie jury będą przyznawali punkty w nastepujących kategoriach, od 1 do 6 w każdej z nich:

        - poprawność językowa i merytoryczna (wyłącznie angliści)

        - dobór treści (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe)

        - estetyka wykonania pracy

       - sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiajacy ich zapamiętanie).

        Wyniki (konkursu wraz z terminem odbioru nagród) zostaną rozesłane do szkół do 14.05.2021 r., opublikowane na stronie internetowej.

        W razie pytań proszę o kontakt mailowy: anitabobrowska1@gmail.com

        Ponizej znajdą Państwo kilka linków do prezentacji czym jest lapbook:

       https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/

      http://www.urwiskowo.com.pl/2014/04/lapbookowe-abc-czyli-jak-zrobic-lapbook.html/___possible__unsafe__site__8d758c3f

      https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/

      http://www.bc.ore.edu.pl/Content/694/T3-4_14%2C+Kope%C4%87.pdf


      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

      Anita Bobrowska

      Załącznik - Konkurs

      Przydatne materiały do konkursu:

      https://padlet.com/europejskiekolo1/rxuwn1lbkmz9

    • Delfinowe Walentynki
     • Delfinowe Walentynki

     •     W piątek 12 lutego 2021 r. w  grupie 0 „C” – „Delfiny” świętowaliśmy Walentynki. Rozpoczęliśmy od przygotowania walentynkowych kartek  z życzeniami dla każdego „delfinka” z naszej grupy.  Gotowe kartki wrzuciliśmy do walentynkowej skrzynki pocztowej. Przesyłki doręczała walentynkowa listonoszka. Każdy z niecierpliwością czekał na przesyłkę. W odczytywaniu życzeń pomagała nam nasza pani.

           Gdy wszystkie walentynkowe kartki dotarły do adresatów, rozpoczął się  na koncert życzeń. Miło było usłyszeć piosenkę z dedykacją od koleżanki lub kolegi. Atmosfera życzliwości i serdeczności wszystkim się udzieliła. Spotkała nas też miła niespodzianka – walentynki od Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy starszym koleżankom i kolegom, że pamiętają o maluchach.

             My też życzymy Wam wszstkiego najlepszego.

    • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+
     • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+

     •    

            Uczniowie klas V i VI naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w konkursie na LOGO PROJEKTU ERASMUS+. Pomimo, sytuacji w jakiej jesteśmy, wpłynęło jedenaście prac on-line.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za włożony wkład w wykonanie bardzo ciekawych prac i za udział w konkursie.

       Komisja w składzie: Kalina Kwidzińska, Beata Formella, Sławomir Szymański i Dorota Goszka-Stoltmann wyłoniła następujących laureatów konkursu oraz przyznała wyróżnienia.

      • I-m-ce Rozalia Łapa klasa 6c;
      • II-m-ce Igor Sulka klasa 6d;
      • III m-ce Weronika Kwolek klasa 6b.

      Wyróżnienia: Pola Ciechorska kl.5c; Martyna Fogler kl.6d; Zuzanna Hinca kl.6d; Małgorzata Petke kl.6g

             Do kolejnego etapu, który odbędzie się w ESTONII  przechodzi praca wykonana przez  Rozalię Łapa z klasy 6c. Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki!!!

          Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze raz dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!

                                                                                                        Organizatorzy

       

    • NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU ONLINE
     • NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU ONLINE

     •      Uczniowie naszej szkoły wiedzą już, że nowoczesne technologie często wykorzystywane są przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych. Tak też się dzieje w czasie nauczania zdalnego. W tym trudnym dla wszystkich okresie stały się one elementem, który zarówno uatrakcyjniał lekcje online, jak i wspomagał nauczycieli w sprawdzaniu wiedzy uczniów z poszczególnych tematów, czy partii materiału.

     • SZKOLENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW ERASMUS+

     •      Pomimo sytuacji, w jakiej jesteśmy do wiosny w naszej szkole otwarte są projekty Erasmus+. Koordynator - pani Anita Bobrowska, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem spotyka się online z przedstawicielami naszych partnerskich szkół.

           Na bieżąco przygotowujemy się do czekających nas zadań i realizujemy założenia projektowe. Po wiosennym etapie nauki online nauczyciele zaangażowani w projekty Erasmus+, zarówno Technoschool, jak i Robotyki, podjęli wiele szkoleń i kursów, dzięki którym poznali nowe narzędzia TIK. Braliśmy udział w licznych szkoleniach zewnętrznych, organizowanych na różnych platformach szkoleniowych, jak też uczyliśmy się od siebie nawzajem organizując szkolenia w grupie uczestników projektów na platformie Teams.

          Poznane narzędzia wprowadziliśmy do codziennych zajęć z uczniami na wielu przedmiotach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki nim lekcje online były dla naszych uczniów bardziej interesujące, a wprowadzenie elementów gier i rywalizacji poprzez przygotowywane quizy dawało nauczycielom możliwości sprawdzenia wiedzy swoich podopiecznych. W galerii zdjęć kilka certyfikatów i zaświadczeń otrzymanych po odbytych kursach, a przed nami kolejne szkolenia.

     • Jasełka szkolne - grudzień 2020

     •  

      ŻYCZENIA DYREKTORA SZKOŁY  I PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


      Prezentacja - Zwyczaje bożonarodzeniowe   >>>   OTWÓRZ


       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


      KOLĘDY W WYKONANIU UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY


      Antonina Gruba  z klasy 3 A  i Jan Gruba z klasy 2A 

       

      Kolęda kaszubska w wykonaniu uczennic klasy 2 C


       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

      Prezentacja - Jasełka 2020   >>>   OTWÓRZ

       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


      Kolęda w wykonaniu uczennic Martyny Fogler i Zuzanny Hinca z klasy 6 D

       

      Kolęda w języku angielskim  w wykonaniu uczennicy Lidii Kutniewskiej z klasy 6 H

       

      Kolęda w wykonaniu uczennicy Antoniny Treder z klasy 4 A

       

      Dziękujemy za uwagę.

       

      Jeszcze raz życzymy wszystkim

      Wesołych  Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

       

    • 1 miejsce w turnieju Żukowskiej Ligi Futsalu
     • 1 miejsce w turnieju Żukowskiej Ligi Futsalu

     •       Drużyna dziewczyn z GKS Żukowo rocznik 2013 i młodsze zdobyła 1 miejsce w turnieju Żukowskiej Ligi Futsalu pokonując drużyny chłopców 💪  Dziewczyny górą!   Aleksandra Majkowska kl. Ib- gratulujemy.

      Beata Formella

    • Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach
     • Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach

     •  

             Mimo że szachiści mają bardzo utrudnione możliwości spotkań przy prawdziwej szachownicy, to jednak w naszej szkole życie szachowe tętni. Spotykamy się 2 razy w tygodniu na zajęciach online, podczas których rozgrywamy turnieje, analizujemy partie, poznajemy tajniki królewskiej gry, a przede wszystkim dobrze się bawimy. Nie zapominamy też, żeby sprawdzić swoje umiejętności w konfrontacji z szachistami z innych szkół. 

           W ostatnim czasie wzięliśmy udział w wielu różnych turniejach (wybrane wyniki poniżej). Najważniejszą imprezą były Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach, w których zagrało aż 1700 zawodników. Nasi szachiści walczyli bojowo w każdej partii i takie podejście przyniosło efekty!

             Na szczególną uwagę zasługują wyniki Wiktorii Grobelniak, która w kategorii dziewcząt klas IV zajęła wysokie XII miejsce oraz dziewczyn z klas VI:  Zsófii Fábián, Patrycji Grobelniak oraz Weroniki Kwolek; które zajęły odpowiednio XXIII, XXIV oraz XXVI miejsce. Należy przy tym zaznaczyć, że większość przeciwniczek naszych szóstoklasistek (rocznik 2009) była od nich o rok starsza.

       

      Wybrane wyniki w pozostałych turniejach

      Internetowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w szachach szybkich

      •      VIII miejsce zajęła Wiktoria Grobelniak (kat. dziewcząt do lat 10)

       

      Internetowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w szachach błyskawicznych

      • VI miejsce zajęła Patrycja Grobelniak (kat. dziewcząt do lat 12)
      • VII miejsce zajęła Wiktoria Grobelniak (kat. dziewcząt do lat 10)
      • XII miejsce zajął Dmytro Haladzy (kat. chłopców do lat 10)

      Pomorski Otwarty Turniej Szachowy

            -    I miejsce zajęła Weronika Kwolek (kat. dziewcząt 2009 – 2010)

       

      XXIII Turniej Siedmiu Gwiazd (kategoria dziewcząt do lat 16)

      • II miejsce zajęła Zsófia Fábián
      • IV miejsce zajęła Patrycja Grobelniak
      • V miejsce zajęła Weronika Kwolek

      Tekst – Ryszard Wicki
      Zdjęcia – rodzice uczniów

    • Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
     • Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

     •       Tradycyjnie już od kilkunastu lat w naszej szkole corocznie 25 listopada świętujemyz najmłodszymi uczniami z grup 0 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

           W tym roku, z zachowaniem reżimu sanitarnego, oddziały przedszkolne grupa 0a, 0b i 0c wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez Katarzynę Karcz nauczyciela bibliotekarza. Dzieci poznały historię powstania pluszowego misia, obejrzały „Misiową Wystawę”, wykazały się też znajomością misiowych bohaterów książek i filmów oraz poznały ciekawostki z życia prawdziwych niedźwiedzi. Tegoroczną atrakcją okazała się możliwość sfotografowania się przez chętne dzieci w „Misiowej Fotobudce”.

            W ciągu całego dnia wszystkie grupy radośnie świętowały urodziny ukochanych pluszaków w swoich klasach razem z Paniami Wychowawczyniami, które z zaangażowaniem włączyły się w uroczyste obchody. Dzień ten dostarczył wszystkim dużo uśmiechu i niezapomnianych wrażeń.

      Katarzyna Karcz

          W środę 25.11.2020 r. do grupy 0 „C” - Delfiny przybyły, pod opieką pani Katarzyny Karcz - nauczycielki bibliotekarki z naszej szkoły, pluszowe misie znane i nieznane.
           Pani Kasia wyjaśniła dzieciom, że pluszowi goście odwiedzają je z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia. Opowiedziała o historii ustanowienia misiowego dnia. Następnie przedstawiła misie, które zabrała na spotkanie  z przedszkolakami. Delfiny z zapartym tchem słuchały opowieści pani Kasi, bo każda z nich była bardzo zajmująca.

           Na zakończenie spotkania pani Kasia przedstawiła nam swojego ukochanego misia z dzieciństwa. Przedszkolakom trudno było się rozstać z panią Kasią i jej misiową gromadką. Na szczęście misie po spotkani z Delfinami nie wyjechały daleko, bo jak zdradziła nam pani Kasia powróciły do swego domku, którym jest szkolna biblioteka.


                Na pewno je tam odwiedzimy. Do zobaczenia! Dziękujemy za spotkanie!

      Ewa Niemczyk-Schmidt

    • Konkurs Plastyczny „Z książką mi do twarzy"
     • Konkurs Plastyczny „Z książką mi do twarzy"

     •      Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych został zorganizowany dla uczniów klas I-VI Konkurs Plastyczny „Z książką mi do twarzy". Komisja konkursowa w składzie: Aneta Marchewicz i Katarzyna Karcz wyłoniła, spośród zgłoszonych prac ,następujących laureatów konkursu.

      W kategorii klas I-III:

      I miejsce - Maja Nowińska 3d
      II miejsce - Maja Lichoń 1c
      III miejsce - Zofia Reglińska 3a

      Wyróżnienie: Nikola Szymańska 2c, Julia Ranachowska 2d.

      W kategorii klas IV-VI:

      I miejsce - Kinga Reglińska 5b
      II miejsce - Sebastian Wunsz 5a
      III miejsce - Agata Lubocka 6f

      Wyróżnienie: Filip Trepczyk 5b, Dorota Kosznik 5a, Julia Libon 5b,
      Wojciech Polejowski 6h.


      Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!

      Organizatorzy:
      Katarzyna Karcz,
      Helena Kukielska,
      Aneta Marchewicz

     • Święto Niepodległości w grupie 0 „C” Delfiny

     •        Grupa 0 „C” Delfiny z entuzjazmem przygotowywała się do Święta Niepodległości.

             Poznawała legendy o Warszawie i dawnych stolicach Polski. Uczyła się co to godło, flaga i hymn państwowy. Przedszkolaki postanowiły, że nauczą się  Mazurka Dąbrowskiego. Przez kilka dni trwały próby, a w przeddzień Święta Niepodległości o godzinie 11.11, tak jak dzieci z wielu polskich przedszkoli i szkół, cała grupa przystrojona we własnoręcznie wykonane biało - czerwone  kotyliony z całego serca śpiewała „Jeszcze Polska nie zginęła…..”

               Dobrze jest razem śwętować.Wszystkiego dobrego z okazji Święta Niepodległości!

      Ewa Niemczyk - Schmidt

       

       

    • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
     • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

     •      5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji w grupach 0 oraz w klasach pierwszych odbyły się specjalne zajęcia poświęcone bajkom i ich bohaterom. Szkolne sale zapełniły się księżniczkami, wróżkami, piratami, smokami i wieloma innymi postaciami z bajek, gdyż nasi najmłodsi uczniowie na ten dzień przebrali się za swoich ulubionych bohaterów. W takiej atmosferze dzieci chętnie odgadywały przygotowane dla nich bajkowe zagadki literackie i zadania matematyczne.

            Uczniowie każdej grupy zmierzyli się tez z multimedialnym wyzwaniem, podczas którego musieli wykazać się nie tylko znajomością bajek, ale również spostrzegawczością, znajomością liter czy umiejętnością liczenia. Wszyscy uczniowie rozwiązywali prezentowane zadania celująco, dlatego po zakończonych zajęciach każda grupa otrzymała dyplom i upominki.

          Spotkania w klasach pierwszych były też okazją do wręczenia uczniom książek z projektu „Mała książka – wielki człowiek”, które dotarły do naszej szkoły w ramach akcji Instytutu Książki. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczących w grupach 0 i klasach pierwszych to był naprawdę bajkowy dzień!

      Dziękuję wszystkim za współpracę.

       Iwona Sreberska

        W piątek w grupie O „C” – „Delfiny” odbyły się zajęcia  z okazji Międzynarodowgo Dnia Postaci z Bajek. Tego dnia dzieci były przebrane za ulubionego bajkowego bohatera.

             O godzinie 8.00 pojawił się w sali „Delfinów” gość – pani Iwona Sreberska, nauczycielka – bibliotekarka z naszej szkoły, która przygotowała sporo atrakcji na ten wyjątkowy dzień. Najpierw opowiedziała o bajkowych książkach ze szkolnej biblioteki i zachęcała do ich wypożyczania. Następnie odczytywała przedszkolakom zagdaki o bajkowych bohaterach.

          Kolejną część spotkania stanowiła multimedialna „Bajkowa zgdauj-zgadula”. „Delfiny” rozwiązywały prezentowane zadania celująco, dlatego po zakończonych zajęciach otrzymały dyplom. Dzieciom bardzo podobało się spokanie i umówiły się z panią Iwoną na kolejne.

           Po pożegnaniu gościa, zerókowicze wykonali prace plastyczne przedstawiające ich ulubionych bajkowych bohaterów. To był naprawdę bajkowy dzień. Szkoda, że kolejny będzie dopiero za rok.

      Ewa Niemczyk - Schmidt

     • Powiatowy Konkurs “Just Sing”

     •    Dnia października dwójka naszych uczniów Piotr Kosiarz (klasa 6d) i Sara Kosiarz (klasa 2a)   otrzymali wyrożnienie w Powiatowym konkursie Just Sing w Baninie.

       Nagrodzonym gratulujemy. 

     • Narodowe Święto Niepodległości

     •    

          11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 roku Polska, po 123 latach, odzyskała niepodległość.

          W związku z obecną sytuacją proponujemy obejrzenie krótkiego programu artystycznego w formie zdalnej. Zaangażowali się w niego następujący uczniowie : Martyna Fogler (6d), Zuzanna Hinca (6d), Witold Celiński - Jakubowicz (6c), Weronika Kwolek (6b), Weronika Rybant (6b) i Rozalia Łapa (6c).

       

      1.  Zuzanna Hinc klasa 6d,  "Rota"

       

      2. Witold Celiński klasa 6c

       

       

      3. Weronikas Kwolek klasa 6b

       

      4. Weronika Rybandt klasa 6b

       

      5. Martyna Fogler klasa 6d, piosenka "Maszerują strzelcy"

       

      6.  Rozalia Łapa klasa 6c 

       

      7. Zuzanna Hinc klasa 6d, piosenka "Raduje się serce"

       

      Przygotowały: Bernadeta Ciach i Justyna Belgrau

    • Projekt: „Opowiadamy o obrońcach Wybrzeża z 1939 i współczesności”
     • Projekt: „Opowiadamy o obrońcach Wybrzeża z 1939 i współczesności”

     •     Nieformalna Grupa Nauczycieli naszej szkoły pod nazwa Pasjonaci Szkoły im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie realizuje od kilku tygodni projekt z Funduszu Akumulatora Społecznego pt.: „Opowiadamy o obrońcach Wybrzeża z 1939 i współczesności”. Nasza Szkoła Podstawowa nr 1 imieniem Obrońców Wybrzeża może pochwalić się tym patronem od 45 lat, dlatego postanowiliśmy jej nazwę upamiętnić realizacją filmu.

         Do realizacji Projektu zaprosiliśmy także, poprzez nauczycieli, uczniów naszej szkoły. Uczniowie w różny sposób uczestniczyli w realizacji Projektu. Niektórzy zamienili się w aktorów , inni poprzez prace plastyczne pomogli zrealizować film w filmie.

         Projekt realizowaliśmy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Gminy Żukowo za pośrednictwem Akumulatora Społecznego.

          Realizacja Projektu nie była łatwa bowiem jesteśmy cały czas pod reżimem sanitarnym dotyczącym szkół i miasta, dlatego scenki filmowe musieliśmy nagrywać w maseczkach i dbać o zasady higieny, aby nie doszło do infekcji uczestników . Dziś możemy powiedzieć, że się udało. Dlatego pragniemy wszystkich zaprosić do obejrzenia naszego filmu. Zamierzamy zamieścić go 13 listopada 2020 na stronie Szkoły i UG w Żukowie oraz OKIS.

            A teraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej wspólnej pracy.

       

      Pasjonaci Szkoły im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie

      ---------------

      Filmy

      1.   Ognisko

       

      2.   Czas  wojny

       

      3.   Solidarność

       

      4.   Obrońcy Wybrzeża 

       

    • „Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego” - Żukowo 2020
     • „Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego” - Żukowo 2020

     • Wyniki II Powiatowego Konkursu Plastycznego dla klas „0” – III

           Dzieci już od najmłodszych lat wiedzą jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze. Uczą się tego w domu oraz w szkole. W tym roku mali artyści z 14 szkół powiatu kartuskiego postanowili pokazać wszystkim, że ten temat  jest im znany i bardzo bliski. Świetnie przygotowali się do zobrazowania tego ważnego zagadnienia i wykonali fantastyczne prace plastyczne. Następnie ich dzieła dotarły do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie na coroczny konkurs plastyczny „Bezpieczna droga”, gdzie zostały poddane ocenie organizatorów. Komisja wybrała najciekawsze obrazy. W jej skład weszli Przemysław Czachorowski – dyrektor szkoły, Marzena Górska, Wioletta Wydrowska oraz Grażyna Boniec – nauczycielki klas  młodszych z żukowskiej „Jedynki”.

             Wśród nagrodzonych i wyróżnianych znaleźli się:

      W kategorii klas „0” – I

      I miejsce ex aequoMilena Węsiora  klasa 1c, SP nr 2 w Kartuzach, Agata Leman klasa 1b, SP w Chmielnie, Natalia Karczewska klasa 1 , SP w Miechucinie

      II miejsce ex aequoAntonina Szmidt klasa 1b, SP w  Chmielnie, Marcel Trepczyk klasa „0”b, SP nr 1 w Żukowie

      III miejsce ex aequo Aleksandra Lysy klasa „0”, SP w Miszewie, Nikola Skrzypkowska klasa 1b, SP nr 2 w Sierakowicach

      Wyróżnienia: Aleksander Langa klasa 1, SP w Miechucinie, Michał Chmielewski klasa „0”, SP w Miszewie, Hanna Malek klasa 1, SP w Borzestowie, Patruk Seewald klasa 1, SP w Miechucinie, Joanna Zubko klasa 1, SP w Miszewie, Ala Kulita klasa 1c, SP w Pępowie, Dawid Winczewski klasa 1, SP w Reskowie, Aleksandra Rajewska klasa „0”c, SP nr 1 w Żukowie, Wiktor Sochacki klasa „0”a, SP nr 1 w Żukowie, Pola Żywicka klasa 1a, SP w Chmielnie, Aleksandra Majkowska klasa 1b, SP nr 1 w Żukowie

      W kategorii klas II – III

      I miejsce ex aequoRemigiusz Reclaf klasa 3a, SP nr 1 w Żukowie, Maja Kurkowska klasa 2, SP nr 2 w Kartuzach

      II miejsce ex aequo – Karolina Machalewska klasa 3, SP w Miszewie, Mateusz Lejkowski klasa 2, SOSW w Żukowie

      III miejsce ex aequoLaura Kostuch klasa 2d, SP nr 1 w Żukowie, Anita Baranowska klasa 2, SP w Borzestowie, Patryk Adamczuk klasa 3, SOSW w Żukowie,

      Wyróżnienia: Julia Bejrowska klasa 2, SP w Pępowie, Jakub Górski klasa 2f, SP w Baninie, Józef Damaszk klasa 3, SP w Borzestowie, Kinga Maszke klasa 2a, SP nr 2 w Sierakowicach, Patryk Kluk klasa 2b, SP nr 1 w Żukowie, Michalina Marcińska klasa 3a, SP w Chmielnie, Julia Szałkowska klasa 2a, SP w Miechucinie, Nadia Leman klasa 3b, SP w Miechucinie, Julia Kierznikiewicz klasa 2, SP w Reskowie, Dominika Kielińska klasa 3c, SP w Kiełpinie, Zuzanna Gosz klasa 3a, SP nr 1 w Sierakowicach

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Wielkie słowa uznania należą się także opiekunom artystycznym.

       

           Konkurs wpisał się na stałe do kalendarza charytatywnych działań zaprzyjaźnionych firm, które od lat wspierają naszą inicjatywę edukacyjną. Fundatorami nagród w tegorocznej edycji konkursu po raz kolejny zostali Grupa Energa Gdańsk, Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy w Pępowie, Z.U.H. Elektromajster w Żukowie, Urząd Gminy Referat Promocji i Komunikacji Społecznej w Żukowie, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie.

            Ogromne podziękowania dla niezawodnych sponsorów składa dyrekcja szkoły oraz organizatorki konkursu Marzena Górska, Wioletta Wydrowska, Aneta Marchewicz.

              Ze względu na wyjątkową sytuację w naszym kraju, nie możemy gościć władz miasta, przedstawicieli policji,  naszych sponsorów, ani  głównych bohaterów konkursu. W tym roku nagrody i wyróżnienia dla laureatów przekazane zostaną do szkół. Mamy jednak nadzieje, że już za rok będziemy razem świętować i spotkamy się wspólnie w murach SP nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
   • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34, Tel. filia (58) 681 82 02, Tel. komórkowy 503 751 197
   • 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 7 Filia ul. Gdańska 66 Poland
  • Logowanie