• KONKURS PLASTYCZNY - BAJECZNY ŚWIAT OWADÓW
     • KONKURS PLASTYCZNY - BAJECZNY ŚWIAT OWADÓW

     •  

      V WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

      dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych

      „BAJECZNY ŚWIAT OWADÓW”

      CELE KONKURSU:

      • popularyzacja wiedzy na temat roli owadów w środowisku naturalnym oraz ich znaczenia dla człowieka;
      • zwrócenie uwagi na różnorodność budowy owadów
      • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych wśród uczniów;
      • odkrywanie i promocja talentów;
      • wymiana doświadczeń między nauczycielami placówek;
      • rozpowszechnianie działań proekologicznych poprzez działalność artystyczną i prezentację prac plastycznych;

       MIEJSCE I TERMIN

      Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do organizatora do 31 marca 2022 roku (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres naszej szkoły z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „NIEZWYKŁE OWADY”

      Ogłoszenie wyników i protokół jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 22 kwietnia 2022 r.  O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.

      Uczniowie szkół podstawowych województwa pomorskiego w następujących kategoriach wiekowych:

      • I kategoria: uczniowie klas I  i II
      • II kategoria: uczniowie  klas III i IV
      • III kategoria: uczniowie klas V i VI
      • IV kategoria: uczniowie klas VII i VIII

      ZASADY UCZESTNICTWA

      Technika i format prac:

      • technika: rysunek lub malarstwo
      • format prac: A3

      Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika – załącznik do regulaminu.

      KRYTERIA OCENY PRAC:

      • estetyka prac plastycznych;
      • oryginalność, pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu;
      • wartość merytoryczna pracy, i poprawność przyrodnicza
      • samodzielność wykonania pracy;
      • stopień opanowania technik rysunkowych i malarskich;

      ZASADY ORGANIZACYJNE:

      • Zainteresowane szkoły mogą dostarczyć na konkurs max  3 prace w każdej kategorii wiekowej.
      • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
      • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
      • Prace należy przekazać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
      • Nie dopuszczamy prac oprawionych lub w rulonach.
      • Koszty przesłania i doręczenia prac do organizatora pokrywa nadawca.
      •  Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów, które będą do odebrania w siedzibie organizatora .
      • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji informacji o laureatach konkursu również na stronie internetowej placówki.
      • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu. Od decyzji organizatora oraz komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

      Koordynatorzy konkursu:

      Joanna Lewandowska

      Marzena Górska

      Dorota Goszka-Stoltmann

      Anetta Rosener

      REGULAMIN KONKURSU

      KARTA UCZESTNIKA

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
    • (+48) 58 681 87 62, 58 681 85 34, Tel. filia (58) 681 82 02, Tel. komórkowy 503 751 197
    • 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 7 Filia ul. Gdańska 66 Poland
   • Logowanie